0

โดนข้อหามีไว้ครอบครองจำหน่ายและพยายามจำหน่ายมีของกลางยาไอซ์จำนวน10 กรัมโดนกี่ปีและมีลดโทษมั้ยค่ะ


Ployploy
เมื่อ » 2018-07-30 20:54:12 (IP : , ,58.11.8.206 ,, )
โดนข้อหามีไว้ครอบครองจำหน่ายและพยายามจำหน่ายมีของกลางยาไอซ์จำนวน10 กรัมโดนกี่ปีและมีลดโทษมั้ยค่ะทนายกาญจน์
(Admin)
ข้อความที่ 1 เมื่อ » 2018-08-04 14:26:56 (IP : , ,27.145.161.173 ,, Admin)
ตามข้อหามีอัตราโทษสูงครับ จำนวนยามีจำนวนมาก ส่วนจะติดกี่ปีนั้นเป็นดุลยพินิจของศาลนะครับ
Please login for write message