0

ปรึกษาคดีแรงงาน


mix
เมื่อ » 2019-09-06 10:21:49 (IP : , ,161.200.25.1 ,, )

ปรึกษาคดีแรงงาน
สวัสดีคับ เป็นสมาชิกสำนักกฏหมายสรรพเนติคับ
ขอปรึกษาข้อกฏหมายแรงงาน ดังนี้
1. กรณีนายจ้างไม่เคยนำค่าครองชีพมาเป็นฐานในการคำนวณค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทนในวันหยุด และค่าตอบแทนอื่นๆเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี แต่เพิ่งตาสว่างนำค่าครองชีพมาเป็นฐานในการคำนวณคค่าตอบแทนต่างๆ เมื่อต้นปี 2562 (ทำให้ที่ผ่านมาลูกจ้างเสียประโยชน์จากจำนวนเงินที่ต้องได้รับจากการทำงานมิใช่น้อย)ลูกจ้างจะร้องต่อศาลแรงงานได้หรือไม่
2. นายจ้างเรียกหลักประกันการทำงานและหลักประกันความเสียหายจากลูกจ้างในทุกตำแหน่งงาน และเรียกเก็บเพิ่มทุกปี เป็นการฝ่าฝืนประกาศกระทรวงแรงงาน พ.ศ.2551 หรือไม่
...ทั้ง 2 เรื่องมีการยื่นข้อเรียกร้องไปยังนายจ้างแต่ นายจ้างยังเพิกเฉย บ่ายเบี่ยง ไม่ให้ความสำคัญในการยื่นข้อเรียกร้องของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ดังนั้นคณะกรรมการสวัสดิการฯ ในฐานะตัวแทนลูกจ้างสามารถร้องเรียนไปยังพนักงานตรวจแรงงาน ได้หรือไม่


Please login for write message