0

ปรึกษาคดีที่ดินให้เช่าค่ะ


เยา
เมื่อ » 2019-10-21 11:31:12 (IP : , ,110.170.165.130 ,, )
ที่ดินจากมูลนิธิของบรรพบุรุษ แบ่งให้ลูกหลานใช้ประโยชน์แต่ห้ามซื้อขาย ทางเราก็ให้ ก. เช่าจอดรถเพื่ีอประกอบกิจการ ระยะเวลาการเช่า 6 ปี เมือหมดสัญญา ข.มาขอเช่าต่อเป็นเวลา 12 ปี และจะทำสัญญาเพียงฉบับเดียว (ข.เป็นผู้ทำสัญญา)แต่ทางเราไม่ยอมขอเป็น 4 ฉบับ ฉบับละ 3 ปี(ค่าเช่าเดือนละ 6,000 บาท)ข.ขอถมดินเพ่ิมและตกแต่งหน้าดินพร้อมทั้งติดไฟส่องสว่าง และจะถมบ่อด้านหลังที่ดินให้ โดยขออนุญาตจากทางเรา และเราบอกปากเปล่าว่าไม่ให้คนอื่นที่ไม่ใช่ลูกค้าของ ข.นำรถเข้ามาจอดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ข.รับปากเป็นอย่างดี เราก็อนุญาตแต่ห้ามตัดต้นมะม่วงที่ปลูกอยู่แนวขอบแบ่งเขต แต่ ค.(ไม่ถูกกันกับบ้านเรา)ที่เป็นนายหน้าหารถถมดินสั่งตัดโดยไม่ขออนุญาต สร้างความไม่พอใจให้เราเป็นอย่างยิ่ง และ ค.ก็อนุญาตให้คนอื่นที่ไม่ใช่ลูกค้าของ ข.เข้ามาจอดรถได้รวมทั้งตัว ค.เองด้วย เราบอกให้ ข.ทราบ ข.รับปากว่าจะจัดการให้ แต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างนีมาตลอดเกีอบ 3 ปี ก่อนหมดสัญญาปีที่ 3 เราได้แจ้งให้ ข.ทราบ แต่ ข.เรียกค่าถมดินกันเรา 400,000 บาท เราจึงส่งหนังสือยกเลิกการให้เช่ากับ ข.(สัญญาหมด 30 มิย.61) หนังสือบอกเลิกสัญญา 21 มิย.61 แต่ ข.เพิกเฉย และวางทรัพย์ที่กรมฯ เป็นค่าเช่าที่ดินเดือนละ 7,000 บาท เราจึงฟ้องดำเนินคดีต่อศาล ข.ฟ้องกลับเรียกเงินค่าถมดิน 300,000 บาท พร้อมทั้งพยาน 6 ปาก ศาลนัดกลางเดือน พย.62 นี้ และจะพิพากษาปลาย ธค.62 นี้ อยากขอความรู้จากท่านทนายค่ะว่าเราควรเตรียมตัวอย่างไร และต้องทำอย่างไรบ้างเพราะทนายที่เราฝากคดีไม่อธิบายและบอกอะไรเลยค่ะ ไปศาลทุกครั้งไม่เคยเป็นคนเสนอวันเวลาที่จะมาศาลเลยให้แต่ทางฝ่ายจำเลยเป็นคนนัดค่ะ ไปศาลล่าสุดต้น กย.62 จำเลยไม่ว่าง ตค.62 เสนอเป็น พย.62 ใช้เวลา 2 วันในการสืบพยาน และ ขอเป็นปลาย ธค.62 พิพากษาค่ะ (เรียกว่าเป็นคดีมโนสาเล่ได้ไหมคะ ถ้าได้ทำไมการดำเนินการยืดเยื้อจังคะ)รบกวนด้วยนะคะร้อนใจมากค่ะ ไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วค่ะ


Please login for write message