0

จะซื้อที่ดิน แต่เป็นที่ตาบอดไม่มีทางออก


โก๋
เมื่อ » 2019-10-30 18:09:09 (IP : , ,101.109.253.123 ,, )
ถาม ทางจำเป็น ป.พ.พ. 1350
1.ผมจะซื้อที่ดินอยู่แปลงสุดท้ายไม่มีสภาพทาง ของที่ดินแบ่งแยกจากแปลงใหญ่ดังแต่ปี2537 แบ่งอีก2ครั้ง ปี2540, 2541 ตามลำดับ ลักษณะที่ดินในระวางเป็นการแบ่งขาย เผื่อเป็นทางร่วมไว้แล้ว(ไม่ได้จัดสรร) เข้าข่ายทางจำเป็น มาตรา1350 ไหมครับ(ได้มีการจดภาระจำยอมกับที่ดินแปลงอื่นบ้างแล้ว แต่ยังไม่ทั้งหมด)
2.จำเป็นไหมต้องติดต่อกับ เจ้าของที่ดิน ที่เป็นทางร่วม(มี3โฉนดก่อนถึงทางสาธารณะ)
3.ก่อนซื้อที่ดินแปลงนี้ ผมควรเลือกทำอย่างไรดีครับ
ก.ซื้อ แล้วค่อยฟ้องเรื่องทางจำเป็น
ข.ซื้อ และทำงานเข้าออก รอเจ้าของที่ดินฟ้องบุกรุก
ค.ไม่ควรซื้อ
ขอบคุณครับ


Please login for write message