0
สมาชิก
ค้นฎีกา
ศาลยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
สภาทนายความ
กรมที่ดิน
กรมบังคับคดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เกี่ยวกับสำนักงาน บริการของเรา ทนายความ ดาวน์โหลดกฏหมาย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2013-01-07
จำนวนสมาชิก : 445 คน
ปรับปรุงเมื่อ : 2024-07-20
จำนวนครั้งที่ชม : 8,041,704 ครั้ง
Online : 23 คน
Photo

  คดีขับเสพ


  เปิ้ล
  เมื่อ » 2013-05-22 15:23:02 (IP : , ,110.77.136.240 ,, )
  อยากทราบว่าโดนจับคดีขับเสพ แล้เคยต้องคดีมาแล้วหลายครั้ง อยากทราบ่าศาลจะตัดอย่างไรค่ะ ถ้าตัดสินติดจะนานเท่าไรค่ะ แล้เสียค่าเท่าไรค่ะ  ทนายกาญ
  ข้อความที่ 1 เมื่อ » 2013-05-23 12:30:29 (IP : , ,171.97.171.96 ,, )
  คดีเสพโทษตามกฎหมาย จำคุก 6 เดือน และปรับตั้งแต่ 5,000 - 100,000 บาท หากรับสารภาพ ศาลลดให้กึ่งหนึ่งเหลือประมาณ 3 เดือน ส่วนค่าปรับจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 บาท หรือบางกรณี อาจไม่มีโทษจำคุก หรือให้รอการลงโทษ และส่งตัวให้สถานพินิจบำบัดยาเสพติด ในกรณีของคุณถ้าเคยต้องคดีมาและศาลเคยรอการลงโทษไว้ ศาลจะนับโทษในคดีเก่ารวมเข้าด้วย ซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาล

  ทนายกาญจน์ 088-8949841

  เปิ้ล
  ข้อความที่ 2 เมื่อ » 2013-05-24 08:50:16 (IP : , ,115.67.99.211 ,, )
  ขอโทษนะค่ะ. คดีเสพ กะ คดีขับเสพมีบทลงโทษเหมือนกันเหรอค่ะ

  ทนายกาญ
  ข้อความที่ 3 เมื่อ » 2013-05-25 14:02:07 (IP : , ,110.169.174.154 ,, )
  ตอบคุณเปิ้ล
  โทษที่ตอบก่อนหน้าเป็นโทษตามพรบ.ยาเสพติด ส่วนโทษเกี่ยวกับการจราจรซึ่งแยกต่างหากมีดังนี้
  พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
  มาตรา 43 ทวิ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจการมีอำนาจจัดให้มีการตรวจสอบผู้ขับขี่รถบางประเภทตามที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าได้เสพยาเสพติดให้โทษหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามวรรคหนึ่งหรือไม่ และหากผลการตรวจสอบในเบื้องต้นปรากฏว่าผู้ขับขี่นั้นไม่ได้เสพก็ให้ผู้ขับขี่นั้นขับรถต่อไปได้
  ในกรณีที่ผู้ขับขี่ตามวรรคสองไม่ยอมให้ตรวจสอบ ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจการมีอำนาจกักตัวผู้นั้นไว้ เพื่อดำเนินการตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นแห่งกรณีเพื่อให้การตรวจสอบเสร็จสิ้นไปโดยเร็วและเมื่อผู้นั้นยอมรับการตรวจสอบแล้ว หากผลการตรวจสอบในเบื้องต้นปรากฏว่าไม่ได้เสพ ก็ให้ปล่อยตัวไปทันที
  การตรวจสอบตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

  มาตรา 157/1 ผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจการที่ให้มีการตรวจสอบผู้ขับขี่ตามมาตรา 43 ทวิ หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ตรวจการที่ให้มีการทดสอบผู้ขับขี่ตามมาตรา 43 ตรี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
  ผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 43 ทวิ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษสูงกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอีกหนึ่งในสาม และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่าหกเดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงหกปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่าสองปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

  ตามกฎหมายดังกล่าว ศาลอาจสั่งเพิ่มโทษตามพรบ.ยาเสพติดได้อีก 1 ใน 3 ของโทษในข้อหาเสพ และพักใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตครับ ซึ่งทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาล

  เปิ้ล
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 4 เมื่อ » 2013-05-25 18:11:56 (IP : , ,115.67.68.6 ,, )
  ขอบคุณนะค่ะ

  Tess
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 5 เมื่อ » 2013-05-26 21:30:37 (IP : , ,110.169.154.8 ,, )
  ขับเสพ. ครอบครองยาไอซ์เพื่อเสพ เคยต้องโทษคดียาบ้าพ้นโทษปี. 55. จะถูกตัดสินจำคุกไหมคะ

  ปิง
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 6 เมื่อ » 2013-05-28 16:02:27 (IP : , ,101.108.174.96 ,, )
  คดีขับเสพรถ6ล้อตอนนี้ติดคุกอยู่ศาลยังไม่ตัดสินต้องติดนานแค่ไหน แล้วถ้าประกันตัวออกมาแล้วทำไมต้องติดคุกอีกไม่เข้าใจเลยประกันตัวก็ต้องติดด้วยไม่เข้าใจเยช่วยตอบหน่อยน่..ขอลคุณค่ะ

  ดำรงค์
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 7 เมื่อ » 2013-06-04 22:29:11 (IP : , ,180.180.132.102 ,, )
  สอบถามปัญหากฎหมาย
  1.ผมและคณะเป็นกรรมการหมู่บ้านชุดที่3ได้รับเลือกตั้งเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 56 ได้ยื่นจดทะเบียนต่อกรมที่ดิน สาขาบางเขนเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 56 ต่อมาได้มีผู้คัดค้านยื่นคัดค้าน วันที่21 กุมภาพันธ์ 56 ด้วยเหตูผลมีสมาชิกลูกบ้านไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้ง พร้อมกับรายชื่อสมาชิกจำนวนหนึ่ง ขอแจ้งระงับการจดทะเบียนกรรมการ และหลังจากนั้นเมื่อครบ 30 วันนับจากวันเลือกตั้งกรมที่ดินสาขาบางเขนตอบกลับว่าการจดทะเบียนกรรมการจดได้ถูกต้องไม่ผิดข้อบังคับ ต่อมาวันที่ 5 มีนาคม 56 ผมและคณะไปตรวจสอบคัดสำเนาเอกสารต่างๆ พบว่าบัญชีรายชื่อที่ผู้ร้องคัดค้านยื่นนั้นเป็นการทำปลอมขึ้นโดยนำรายชื่อลูกบ้านที่เซ็นต์เมื่อปี เดือน พฤศจิกายน 55 มาตัดหัวข้อวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบบัญชีของหมู่บ้านปี55 เปลี่ยนเป็นบัญชีรายชื่อสมาชิกร่วมคัดค้านการเลือกตั้งกรรมการชุดของผม ชุดที่3 ตัดต่อแล้วถ่ายเอกสารใหม่(มีรอยต่อชัดเจนทุกหน้า และบางรายชื่อเซนต์ วันที่กำกับ เช่น 2/11/55 )เมื่อผมคัดสำเนาแล้วนำมาสอบถามกับเจ้าของลายเซ็นต์ได้คำตอบว่าไม่ได้เซนต์เรื่องคัดค้านเขาเปลี่ยนหัวข้อแน่ๆ
  2.เมื่อนำเอกสารที่ได้รับสำเนาถูกต้องจากที่ดิน ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดี ข้อหาปลอมแปลงเอกสาร ร้อยเวรไม่รับแจ้งให้เหตุผลว่ากรรมการไม่ได้เป็นผู้เสียหายผู้เสียหายคือเจ้าของลายเซ็นต์ ผมและคณะแย้งว่าผู้คัดค้านยื่นคัดค้านโดยใช้เอกสารปลอม เจตนาคัดค้านการจอทะเบียนกรรมการชุดนี้และยื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่ดินซึ่งเป็นพนักงานของรัฐ ผิดกฎหมายอาญาตามมาตรา 264,มาตรา 267 เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่รับแจ้งครับ
  3.ผมและคณะขอรบกวนท่าน ถามว่าผมสามารถเอาผิดผู้ร้องคัดค้านได้ไหม,และต้องทำอย่างไรต่อไป (มีสองคน ครับที่ทำหนังสือยื่นและเซ็นต์ชื่อว่าเป็นผู้ร้องค้ดค้าน)
  4.ถ้ารับมอบอำนาจจากผู้ที่มีรายชื่อที่ถูกปลอมแปลงจะเริ่มอย่างไร ไม่แจ้งความกับตำรวจได้ไหม ฟ้องศาลเลย
  สุดท้ายนี้ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง
  ดำรงค์


  พัฒนภัทร สีภา
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 8 เมื่อ » 2013-06-20 13:35:40 (IP : , ,110.78.149.133 ,, )
  คือผมอยากทราบว่าคดีขับเสพรถยนต์4ล้อโทษมีอย่างไรบ้าง? คือพี่ชายของผมถูกจับคดีขับเสพรถยนต์4ล้อ เมื่อวันที่6มิ.ย.56ที่ผ่านมา เป็นโทษครั้งแรก แต่ไม่ได้ประกันตัว ตอนนี้ศาลได้ฝากขัง48วันเพื่อรอการตัดสินในวันที่ 25ก.ค.56นี้ คือผมอยากทราบว่าพี่ชายผมจะต้องถูกจำคุกอีกหรือปล่าว หรือว่าจะต้องเสียค่าปรับเท่านั้น ถ้าเสียค่าปรับจะต้องเสียเท่าไหร่ครับ? แล้วที่พี่ชายผมจำคุกมาแล้ว48วัน ศาลจะหักลบค่าปรับให้หรือปล่าวครับ ขอความกรุณาให้คำแนะนำหน่อยนะครับ ผมกับพี่ชายมีกันแค่สองคนไม่รู้จะปรึกษาใคร รบกวนด้วยนะครับ "กราบขอบพระคุณมากครับ" /พัฒนภัทร สีภา


  วัฒน์
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 9 เมื่อ » 2013-06-22 08:15:04 (IP : , ,115.67.101.161 ,, )
  อยากทราบว่าคดีโดนข้อหาจำหน่าย3เม็ดซึ่งพ้นโทษมาประมาณ9เดือนแล้วตอนนี้โดนข้อหาขับเสพอยากทราบจะติดคุกไหมค่ะ แต่ตอนนี้โดนฝากขังวันนี้ๆที่3แล้วค่ะแล้วศาลจะตัดสินให้ประกันตัวออกมาได้ไหมค่ะ


  วัฒน์
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 10 เมื่อ » 2013-06-22 08:16:20 (IP : , ,115.67.101.161 ,, )
  อยากทราบว่าคดีโดนข้อหาจำหน่าย3เม็ดซึ่งพ้นโทษมาประมาณ9เดือนแล้วตอนนี้โดนข้อหาขับเสพอยากทราบจะติดคุกไหมค่ะ แต่ตอนนี้โดนฝากขังวันนี้ๆที่3แล้วค่ะแล้วศาลจะตัดสินให้ประกันตัวออกมาได้ไหมค่ะ


  ทนายกาญจน์
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 11 เมื่อ » 2013-06-22 23:40:33 (IP : , ,183.88.249.54 ,, )
  ตอบคุณวัฒน์
  โทษตามข้อหาเสพโทษ 6 เดือนถึง 10 ปี ซึ่งโดยทั่วไปแล้วศาลอาจสั่งจำคุก 6 เดือน รับสารภาพ เหลือ 3 เดือน บวกกับโทษข้อหาหักเสพอีก 1 ในสาม ก็ประมาณ 4 เดือน ส่วนเรื่องประกันตัว เป็นกรณีที่ไม่ร้ายแรงและอัตราโทษไม่สูงมาก คงประกันตัวได้ครับ

  โมเม
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 12 เมื่อ » 2013-06-24 19:21:03 (IP : , ,118.172.226.54 ,, )
  อยากทราบ..... คือ....
  1. เพื่อนหนูไปรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียก ข้อหามียา 10 เม็ดไว้ในครอบครอง
  2. ซึ่งได้ขับรถจักรยานยนต์ไปถึงโรงพัก จนท.ตำรวจจึงขอตรวจฉี่และผลเป็น+ ตำรวจจึงแจ้งข้อหาขับเสพมา
  3.ฉี่ม่วง (ศาลตัดสิน ปรับ 5,000 บาท และรอลงอาญา 2ปี คุมความประพฤติ3 เดือน ) ** คดีนี้ศาลตัดสินแล้ว และเสียค่าปรับเรียนร้อยแล้วค่ะ
  ...... แต่หนูมีข้อสงสัยคือ เพื่อนหนูจะถูกจำคุกกี่ปีค่ะ และข้อหาฉี่ม่วงที่รอลงอาญา 2 ปี จะมารวมกับคดีดังกล่าวไหมค่ะ ?? ตอนนี้ฝากขังมาแล้วเดือนกว่าๆแล้วค่ะ (( ตอนให้ปากคำเค้าไม่ได้สารภาพค่ะ))

  บุ๋ม
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 13 เมื่อ » 2013-06-25 10:13:47 (IP : , ,182.53.157.132 ,, )
  แฟนของหนูเคยโดนเสพแล้วขับเสียค่าปรับไปแล้ว20000บาทแล้วเสรจสิ้นคดีความหมดแล้ว พอผ่่านไปประมาน1ปีโดนจับเสพแล้วขับอีกจะเสียค่าปรับเท่าเดิมมั้ยค่ะแล้วจะจำคุกมั้ยกรือจะโดนบำบัดมั้ยค่ะเพราะเคยบำบัดมาแล้วค่ะ

  ทนายกาญจน์
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 14 เมื่อ » 2013-06-27 14:32:17 (IP : , ,124.121.80.231 ,, )
  ตอบคุณโมเม
  ข้อเท็จจริงที่คุณบอกเป็นการกระทำผิดครั้งเดียวกันหรือไม่ครับ เท่าที่ผมเข้าใจคือ เป็นข้อเท็จจริงเดียวแต่ตำรวจแยกเป็น 2 สำนวนหรือป่าว คดีฉี่ม่วงเป็นคดีเก่าหรือเป็นเรื่องเดียวกันครับ ถ้าเป็นคดีเก่าก็ต้องรวมกับคดีใหม่ครับ และตอนนี้ข้อหาที่เหลือคือขับเสพและครองเพื่อจำหน่ายใช่ไหมครับ ถ้าไม่ได้รับสารภาพในชั้นสอบสวนก็น่าจะต้อสู้คดีนะครับ ถ้าสนใจจะต่อสู้คดีสามารถปรึกษาแนวทางในการต่อสู้คดีกับทางสำนักงานได้ครับ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ต้องทราบข้อเท็จจริงมากกว่านี้ครับ 0888949841 ทนายกาญจน์ครับ

  ทนายกาญจน์
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 15 เมื่อ » 2013-06-27 14:38:38 (IP : , ,124.121.80.231 ,, )
  ตอบคุณบุ๋ม
  คดีเก่ามีการรอลงอาญาหรือไม่ครับ ถ้ากระทำผิดซ้ำก่อนกำหนดการรอลงอาญา คดีใหม่จะไม่ได้รับการรอลงอาญาครับ และต้องรวมโทษในคดีเก่าเข้าไปด้วยครับ รวมถึงค่าปรับก็เพิ่มขึ้นครับ

  บุ๋ม
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 16 เมื่อ » 2013-06-27 19:45:16 (IP : , ,182.53.127.249 ,, )
  คดีเก่าเสร็จสิ้นหมดแล้วค่ะไม่ได้รอลงอาญาอะไรแล้วผ่านไปประมาน2ปีแล้วค่ะแล้วโดนล่าสุด21มิถุนายน56ค่ะเพิ่งประกันตัวมา400 00บาทพึ่งไปรายงานตัว1ครั้งถ้ารายงาน ตัว ครบ3-4ครั้งศาลจะตัดสินค่ะคือหนูอยากรู้ว่าจะเสียค่าปรับประมาณเท่าไหร่ค่ะแล้วมีจะได้จำคุกมั้ยค่ะหรือแค่ เสียค่าปรับเฉยๆ

  บุ๋ม
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 17 เมื่อ » 2013-07-01 09:56:41 (IP : , ,110.49.250.246 ,, )
  ช่วยตอบหนูทีค่ะจะขอบคุนมากๆตอนนี้ร้อนใจมากค่ะ  แจ๊ค
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 18 เมื่อ » 2013-07-06 13:26:17 (IP : , ,49.48.106.187 ,, )
  ผมเคยต้องโทษมาและได้พ้นโทษได้ใบบริสุทธิแล้ว แล้วผมโดนจับคดีขับเสพแล้วผมจะได้ติดคุกไหมครับ


  วรรณ
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 19 เมื่อ » 2013-07-07 15:01:30 (IP : , ,180.183.160.126 ,, )
  แฟนของหนูเคยถูกจับมาแล้ว2ครั้งๆแรกคือเสพ ครั้งที่2คือเสพแล้วมีไว้ครอบครอง แต่ทั้ง2คดีนี้ผ่านหมดแล้ว แต่เขาเพิ่งจะถูกจับคดีขับเสพ(รถยนต์)เมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมา หนูอยากทราบว่าถ้าไม่ประกันเขาจะจำคุกกี่เดือนค่ะ แต่ถ้าประกันจะเป็นเงินเท่าไหร่ค่ะ ตอบกลับด้วยหนูสงสารและคิดถึงแฟฟนหนูมากค่ะ ขอบคุณค่ะ

  รพีพรรณ
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 20 เมื่อ » 2013-07-08 20:36:43 (IP : , ,27.55.132.228 ,, )
  แฟนโดนคดีขับเสพค่ะ แต่ว่าตำรวจส่งฟ้องศาลแล้วและดิฉันก็ทำเรื่องกับนายประกันหน้าศาลจำนวน 7500 บาท นายประกันทำเรื่องให้จนแฟนของดิฉันไปอกมาจากศาลนะวันนั้น ไม่ต้องจำคุกแต่ต้องมารายงานตัวตามที่ศาลกำหนดค่ะ ดิฉันสงสัยว่าดิฉันจ่ายเงินไปแล้ว 7500 บาท และเมื่อแฟนของดิฉันรายงานจนครบกำหนดแล้ว ดิฉันต้องเสียค่าปรับอีก 8000 จริงหรือป่าวค่ะ เพราะว่าดิฉันถามนายประกันแล้ว ปรากฏว่า เงิน 7500 บาท คือเงินในส่วนที่ช่วยให้แฟนของดิฉัันไม่ต้องจำคุก แต่ต้องมาเสียค่าปรับอีกในวันครบกำหนด *** ให้คำปรึกษาหน่อยค่ะ เพราะไม่เข้าใจ โดนครั้งแรกค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ***

  แอล
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 21 เมื่อ » 2013-07-24 15:22:19 (IP : , ,61.7.138.143 ,, )
  แฟนโดนคดีเสพแล้วขับรถบรรทุก 6 ล้อประกันตัวออกมาโดยทำเรื่องเช่าทรัพย์สินนายประกันหน้าศาลจำนวน 12000 บาท แล้วต้องไปรายงานตัวทุก 12 วัน พอไปรายงานตัวครั้งที่ 3 นายประักันบอกให้เตรียมเงินไว้ประมาณ 10000 บาท เพื่อเป็นค่าปรับ หรืออาจบางที่ศาลไม่ฟ้อง ที่นายประกันบอกหมายความว่ายังไงค่ะที่บางทีศาลอาจไม่ฟ้อง ตอนที่ตรวงฉี่แฟนรับสารภาพว่าเสพมาประมาณหนึ่งอาทิตย์ผลตรวงจางแต่ก้อเป็นสีม่วง ในส่วนนี้มีผลต่อการพิจารณาของศาลหรือเปล่าค่ะ แฟนโดนเป็นครั้งแรกค่ะ จะโดนลงโทษอย่างไรบ้างค่ะ


  .....
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 22 เมื่อ » 2013-07-25 19:22:08 (IP : , ,171.98.237.101 ,, )
  หนูอยากทราบว่าแฟนของหนูเคยโดนคดีขับเสพมาเเล้วที่.......(ขอไม่เอยชื่อจังหวัด)เเล้วมาโดนจับอีกทีที่อีกจังหวัดหนึ่งเเต่ที่จังหวัดเเรกจบไปเเล้วหนูเลยอยากทราบว่าศาลครั้งที่2จะตัดสินอย่างไรค่ะ

  พระอยู่ในวัดสงบแล้ว แต่อยากให้พระลาสิกขาออกไปวุ่นวายทางโลก กรรมแท้ๆ
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 23 เมื่อ » 2013-08-20 05:57:19 (IP : , ,27.55.170.102 ,, )
  อาตมาได้โดนข้อหา ขับเสพ ประกันตัว10000บาท ศาลตัดสินให้เข้ารับบำบัดฟื้นฟู โปรแกรมวัด60วัน แล้วรายงานตัวที่คุมประพฤติ4ครัง แล้วส่งคดีให้คุมประพฤติติดตาม แต่อาตมาได้ตกลงกับคุมประพฤติว่า จะขอบวชเข้าพรรษาก่อน ถึงจะเข้ารับการอบรมฟื้นฟู แล้วช่วงนี้เขาให้อาตมารายงานตัวไปแล้้ว3ครั้ง พอครบ4ครั้งอาตมาจะต้องลาสิกขาไปอบรม แต่อาตมารู้สึกสงบเมื่ออาตมาได้อุปสมบทเข้ามาในพระพุทธศาสนา อาตมาจึงขอเจริญพรถามโยมว่า อาตมาต้องใช้อะใรบ้างไปยื่นต่อสำนักงานคุมประพฤติ เพื่อให้ทางพนักงานหรื่อชั้นศาลพิจารณา ลด-ขยายเวลาควบคุม ฝากคุณโยมด้วยนะ เอาละเอียดเลย ขอคุณโยมจงเจริญไปด้วยอายุวรรณะ สุขะ พละ หน้าที่การงาน ยิ่งๆขึ้นไปเทอญ เจริญพร

  มายด์
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 24 เมื่อ » 2013-08-26 21:41:37 (IP : , ,124.122.143.72 ,, )
  อยากทราบว่าเพื่อนโดนคดีขับเสพรถจักรยานยนต์ จ้างนายประกันที่ศาลประกันตัวมา10000บาท เพื่อเช่าหลักทรัพย์ อยากทราบว่าถ้าจะถอนการประกันตัวเราจะสามารถทำได้ไหมค่ะ. รบกวนช่วยตอบด้วยค่ะ ร้อนใจมาก ขอบคุณค่ะ

  เอก
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 25 เมื่อ » 2013-08-27 12:37:51 (IP : , ,49.231.119.125 ,, )
  ผมโดนจับคดีขับเสพ (ผมไม่เคยต้องคดีมาก่อนคับ)โดนตอนกลางคืน ตอนเช้าตำรวจส่งไปศาล พี่ชายเสียเงินประกันตัวผมออกมา20,000 พี่ชายน่าจะติดต่อกับนายประกันหน้าศาล แล้วผมก็ออกมาในวันนั้นเลย แล้วก็มีหมายนัดไปรายงานตัว นัดครั้งแรกผมไปรายงานตัวแค่เซ็นชื่อเฉยๆไม่ได้ตรวจฉี่ แล้วก็นัดครั้งที่2เค้าบอกว่าศาลฟ้อง ผมอยากรู้คับว่า ศาลฟ้องผมต้องทำอย่างไรบ้าง ตรวจฉี่ด้วยไหมคับเพราะนัดครั้งแรกก็ไม่ได้ตรวจ แล้วต้องเสียเงินอีกไหมคับ ถ้าเสียเสียเท่าไหร่คับจะได้เตรียมเงินไว้ แล้วศาลจะนัดผมไปอีกกี่ครั้ง ระยะห่างของแต่ระครั้งกี่วันคับ แล้วเงินที่เสียไปตอนประกันออกมา20,000 ได้คืนไหมคับ ผมต้องไปศาลวันที่29นี้ อะคับ ผมมีเรื่องรบกวนถามเท่านี้คับ ขอบคุณคับ

  สังคมเราเป็นแบบนี้เองหรือ!!!!!
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 26 เมื่อ » 2013-09-01 02:24:32 (IP : , ,124.121.242.20 ,, )
  ไม่ตอบเค้าหน่อยล่ะ ไอ้พวกขี้ยาจะได้มีกำลังใจ

  กิช
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 27 เมื่อ » 2013-09-23 20:19:42 (IP : , ,113.53.221.77 ,, )
  โดนข้อหาขับเสพ ครั้งแรก แค่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา จะติดคุกไม่ค่า

  ดารุณี
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 28 เมื่อ » 2013-10-08 16:37:03 (IP : , ,49.49.150.194 ,, )
  แฟนของหนูโดนคดีเสพย์และจำหน่ายยาเสพย์ติดคะหนูประกันตัวออกมา 40000 บาท ได้ประมาณ 4 เดือนมีการมาสุ่มตรวจปัสสาวะที่บ้านพบปัสสาวะเป็นสีม่วงคะ แล้วตอนนี้แฟนหนูอยู่ที่เรื่อนจำหนูจะมีสิทย์ประกันตัวได้ไหมคะหรือว่าต้องจำคุกคะแล้วหนูจะมีทางช่วยเหลือเขาอย่างไรบ้างคะ หนูสงสารลูกของหนูเพิ่งได้ 2 ขวบเองคะ


  ฝน
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 29 เมื่อ » 2013-10-11 09:56:33 (IP : , ,125.25.244.79 ,, )
  น้องชายโดนจับคดียาเสพติด ไปกับเพื่อน 2 คน น้องชายเป็นต้องหาที่สอง มียาเสพติด 10 เม็ด ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาติ มีไว้เพื่อเสพ และตรวจฉี่เจอสีม่วง ทำครั้งแรก รับสารภาพทุออย่าง จึงทำเรื่องประกันตัว ตอนนี้รายงานตัว 4 ฝากแล้ว ครั้งที่ 5 ศาลจะตัดสิน เลยอยากทราบว่าคดีแบบนี้ศาลจะตัดสินอย่างไร จะต้องบำบัดไหม และเสียค่าปรับในชั้นศาลเท่าไร (ในกรณีนี้มียา 10 เม็ด แต่ตำรวจเค้าไม่ได้แบ่งยาว่า คนละ 5 เม็ด แต่ตำรวจบอกว่า คนที่1 ขับเสพและร่วมกันมียาไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาติ คนที่2 คือน้องชาย มียาไว้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาติ ฉี่ม่วงค่ะ) อยากทราบมากเลยนะค่ะกรุณาตอบเพื่อให้ความกระจ่างต่อครอบครัวหน่อยนะคะ

  กวาง
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 30 เมื่อ » 2013-10-24 12:08:36 (IP : , ,182.52.83.40 ,, )
  คือแฟนโดนจับเสพขับตอนนี้ฝากขังรอตัดสินอยากทราบว่า ตัดสินแล้วต้องเสียค่าปรับเท่าไรค่ะ

  นรา
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 31 เมื่อ » 2013-11-01 11:42:38 (IP : , ,223.206.86.2 ,, )
  หลานชายถูกจับคดีขับเสพ ศาลตัดสินจำคุก 4เดือน แต่ตอนนี้คดีถึงชั้นฏีกาแล้ว ยื่นประกันตัวที่เงิน 8 หมื่นบาท เพราะวันที่ 1/11/56 ต้องเข้ารายงานตัวเพื่อรับราชการทหารเกณฑ์ แต่วันที่ 2/12/56 ศาลนัด ถ้าถึงกำหนดดังกล่าวแล้วไม่สามารถไปตามนัดได้เราสามารถขอเลื่อนนัดศาลได้หรือเปล่า แต่ทางครอบครัวคิดว่าต้องไปติดคุกทหารได้แต่สอบถามทางจนท.ศาลแล้ว เขาบอกว่ามันคนละส่วนกัน ถ้าไม่มาตามนัดก็จะถูกออกหมายจับและเสียค่าปรับเต็มจำนวน คือว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันมีเวลาแค่วันเดียว คือเมื่อ 31/10/56 ศาลนัดฟังคำตัดสิน และตัดสินจำคุก มันทำให้ทางครอบครัวสับสนคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไร เพราะมั่นใจว่าจะติดคุกทหารได้ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

  อาร์ต
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 32 เมื่อ » 2013-11-06 21:03:35 (IP : , ,49.230.95.29 ,, )
  เคยโดนคดีขับเสพ สามารถไปสอบตำรวจได้มั๊ยคับ

  เด็กปทุม
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 33 เมื่อ » 2013-11-11 22:29:41 (IP : , ,182.52.23.93 ,, )
  อยากจะทราบว่า มีญาติโดนคดียาเสพติดแล้ว แล้วตรวจฉี่สีม่วง ตำรวจเลยบอกว่ามีข้อหา เสพติดยา แต่เมื่อจะไปดำเนินการประกันตัว บังเอิญมีอีกคดีหนึ่ง เขาได้มีการโดนข้อหาคดีขับ+เสพ ซึ่งผมสงสัยว่า คดีขับ+เสพ สามารถประกันตัวได้เลยหลังออกจากการพิจารณาของศาล ส่วนคดีเสพ เฉยๆ ไม่สามารถประกันตัวได้ รวมทั้งติดคุกที่เรือนจำแห่งหนึ่ง ผมอยากจะขอทราบคำตอบ รบกวนด้วยน่ะครับ

  แคท
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 34 เมื่อ » 2013-11-12 12:38:06 (IP : , ,49.230.119.48 ,, )
  แฟนหนูโดนเสพแล้วขับเป็นครั้งที่3 และศาลชั้นต้น
  ตัดสิน10เดือนขออุทร ปล่อยตัว ทำไมศารไม่อนุญาติให้ประกันอ่ะคะ
  แล้วจะยื่นประกันตัวศาลฎีกาได้รึป่าวคะศาลจะอนุญาติมั้ย

  แคท
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 35 เมื่อ » 2013-11-12 12:39:22 (IP : , ,49.230.119.48 ,, )
  แฟนหนูโดนเสพแล้วขับเป็นครั้งที่3 และศาลชั้นต้น
  ตัดสิน10เดือนขออุทร ปล่อยตัว ทำไมศารไม่อนุญาติให้ประกันอ่ะคะ
  แล้วจะยื่นประกันตัวศาลฎีกาได้รึป่าวคะศาลจะอนุญาติมั้ย

  มด
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 36 เมื่อ » 2013-11-13 20:22:16 (IP : , ,49.48.88.65 ,, )
  สวัสดีคะ แฟนดิฉัน ถูกคดีเสพขับรถบรรทุกประกันวงเงิน 40000บ. ออกมารอขึ้นศาล ผ่านไปประมาณ 1 เดื่อนตำรวจติดต่อบอกว่าให้ไปขึ้นศาลก็ไปตามนัด แต่กลับไม่ได้ไปศาลไปอัยการแทน และอัยการคืนเงินประกันให้ และนัดอีก 1สัปดาไปขึ้นศาลอีก ทำมัยศาลตัดสิน ว่าให้จำคุก 4 เดื่อน เพราะตอนแลกตำรวจบอกว่าประกันตัวได้เพราะเป็นความผิดครั้งแรก และควบคุมความประพฤษ 2ปี ดิฉันงงมากทำมัยเป็นแบบนี้ เค้าได้ติดคุกไปแล้ว 1เดื่อน และไกล้จะถึงวันพ่อแล้ว แบบนี้จะมีโอกาสลดโทษมัยค่ะเพราะว่าเป็นความผิดครั้งแรก

  แนท
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 37 เมื่อ » 2013-11-20 18:47:26 (IP : , ,125.24.116.17 ,, )
  พอดีน้องโอนตรวจฉี่แล้วเป็นสีม่วงค่ะแต่น้องไม่ได้เสพยานะค่ะถ้าอย่างนี้จะโดนโทษอะไรบ้างค่ะเพราะน้องโดนขังอยู่สณ.ค่ะ

  อานนท์
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 38 เมื่อ » 2013-12-18 14:03:03 (IP : , ,171.6.248.165 ,, )
  พี่คั๊ป พี่ชายผมเคยมีคดีมาก่อนแต่คดีจบไปนานแร้ว แร้วมาโดนคดีเสพขับ(รถจักยานยนต์) ศาลสั่งจำคุก 6 เดือน ทำเรื่องประกันวันเดียวกันนั้นแต่ประกันไม่ได้ แต่รออีก 3 ศาลเบิกตัวมา แร้วถ้าจะประกันตัวออกมาจะประกันได้ไม่คับ (ประกันอุทร) แระต้องใช้เงินเท่าไหร่หรอคั๊ป

  รัชนก
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 39 เมื่อ » 2013-12-27 19:34:35 (IP : , ,115.67.230.199 ,, )
  สอบถามค่ะสามีโดนคดีขับเสพ (รถยนต์กะบะ)ไม่เคยมีคดีและรับสารภาพจะมีโทษอย่างไรต้องติดคุกหรือเปล่ามีวีธีที่จะไม่ต้องโทษจำคุกหรือเปล่าค่ะกรุณาตอบด้วยค่ะเป็นทุกข์มากอยากหาวิธีช่วยสามีค่ะก่อนถึงกำหนดศาลนัด31ม.ค.57ขอความกรุณาจากผู้รู้น่ะค่ะ

  นัด
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 40 เมื่อ » 2014-01-06 21:19:47 (IP : , ,111.84.67.35 ,, )
  คือว่าอยากทราบว่าอฟนโดนจับคดีขับเสบครั้งที่ประกันตัวออกมาและ
  ต้องไปรายงานตัวแต่รายงานตัวครั้งแรกเสร็จะอจะไปเสียค่าปรับครั้ง
  ที่2 คืว่าโดนจับคดีขับเสพอีก(คดีซ้อนอ่ะค่ะ)คดีเก่ายังไม่จบคดี
  ใหม่มาแต่ก็ประกันตัวออกมาอีกและก้อไปเสียค่าปรับจบคดีแรก
  และอยากทราบว่าจะมีบวกโทษมั้ยค่ะ ต้งโดนจำคุกมั้ยค่ะและถ้าจำคุก
  จะโดนกี่เดือนค่ะ ขอความกรุณาด้วยนะค่ะ

  นัด
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 41 เมื่อ » 2014-01-06 21:25:58 (IP : , ,111.84.67.35 ,, )
  คือว่าอยากทราบว่าอฟนโดนจับคดีขับเสบครั้งที่ประกันตัวออกมาและ
  ต้องไปรายงานตัวแต่รายงานตัวครั้งแรกเสร็จะอจะไปเสียค่าปรับครั้ง
  ที่2 คืว่าโดนจับคดีขับเสพอีก(คดีซ้อนอ่ะค่ะ)คดีเก่ายังไม่จบคดี
  ใหม่มาแต่ก็ประกันตัวออกมาอีกและก้อไปเสียค่าปรับจบคดีแรก
  และอยากทราบว่าจะมีบวกโทษมั้ยค่ะ ต้งโดนจำคุกมั้ยค่ะและถ้าจำคุก
  จะโดนกี่เดือนค่ะ ขอความกรุณาด้วยนะค่ะ

  บอล กาญจน์
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 42 เมื่อ » 2014-01-14 12:24:25 (IP : , ,171.5.251.48 ,, )
  ถ้าโดนคดีขับเสพ รอลงอาญา 2 ปี ผ่านมาแล้ว 1 ปี

  จะสอบข้าราชการ และพนักงานธนาคารได้ไหมครับ

  อยากทราบจริงๆ น่ะครับ จะเปิดสอบแล้วช่วยตอบด้วยน่ะครับ

  ในประกาศเขียนว่า ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอกการลงโทษหรือรอการลงโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี
  ผมงงกับข้อนี้ครับ ช่วยอธิบายหน่อยน่ะครับ

  นิชกานต์
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 43 เมื่อ » 2014-02-28 22:25:14 (IP : , ,110.49.232.254 ,, )
  พี่ค่ะโดนคดีครั้งแรกเสร็จแล้วรอลงอาญา2ปีแล้วมาทำผิดครั้งที่2ศาลก็ตัดสินให้จำคุก1ปีแต่ประกันตัว100000บาทศาสก็อุทรให้6เดือนแต่ยังไม่ถึงก็มาทำความผิดครั้งที่3อีกตอน้นี้เขาถูกต้องขังอยู่จะประกันตัวได้ไหมค่ะแล้วศาสจะตัดสินให้เขาติดคุกไหมกี่ปีช่วยขอความกรุณาตอบหนูด้วยอยากได้คำปรึกศาล

  ใหม่
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 44 เมื่อ » 2014-04-12 16:26:43 (IP : , ,110.49.249.131 ,, )
  แฟนโดนข้อหาขับเสพ มอไซร์ ส่งตัวเข้าศาลพรุ่งนี้ เคยมีคดีเสพแต่ผ่านมากว่า4ปีแล้ว อยากทราบว่า ขอขึ้นไปประกันบนศาล เสียเท่าไหร่ค่ะ
  ร้อนใจมากค่ะ พรุ่งนี้สงกานต์ ศาลเปิดครึ่งวัน มีเงิน 1500พอใหมค่ะ

  อะตอม
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 45 เมื่อ » 2014-06-03 11:26:55 (IP : , ,49.230.123.81 ,, )
  น้องชายโดนคดียาเสพติดจำนวนเม็ด ตัดสินแล้วมี3ข้อหา ขับเสพ ครอบครองไว้เพื่อจำหน่ายและจำหน่าย ตัดสินจำคุก 8ปี10เดือน จะขอยื่นอุทธรณ์กับศาสจะได้ลดโทษมั้ยค่ะ ทนายบอกว่าจะได้ลด เหลือประมาณ3ปี6เดือน จะได้จริงรึป่าวกลัว โดนหลอก

  อะตอม
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 46 เมื่อ » 2014-06-03 11:28:45 (IP : , ,49.230.123.81 ,, )
  น้องชายโดนคดียาเสพติดจำนวนเม็ด ตัดสินแล้วมี3ข้อหา ขับเสพ ครอบครองไว้เพื่อจำหน่ายและจำหน่าย ตัดสินจำคุก 8ปี10เดือน จะขอยื่นอุทธรณ์กับศาสจะได้ลดโทษมั้ยค่ะ ทนายบอกว่าจะได้ลด เหลือประมาณ3ปี6เดือน จะได้จริงรึป่าวกลัว โดนหลอก

  อะตอม
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 47 เมื่อ » 2014-06-03 11:30:19 (IP : , ,49.230.123.81 ,, )
  น้องชายโดนคดียาเสพติดจำนวนเม็ด ตัดสินแล้วมี3ข้อหา ขับเสพ ครอบครองไว้เพื่อจำหน่ายและจำหน่าย ตัดสินจำคุก 8ปี10เดือน จะขอยื่นอุทธรณ์กับศาสจะได้ลดโทษมั้ยค่ะ ทนายบอกว่าจะได้ลด เหลือประมาณ3ปี6เดือน จะได้จริงรึป่าวกลัว โดนหลอก

  ปวีนา
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 48 เมื่อ » 2014-06-12 21:17:15 (IP : , ,49.230.153.198 ,, )
  ขอโทษนะคะ อยากทราบว่า ขับเสพ และเป็นรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ เป็นคดีอาญาที่ 239/57 ต้องมีบทรับโทษอย่างไรบ้างคะ ขอบคุณคะ  ness
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 49 เมื่อ » 2014-06-16 15:18:44 (IP : , ,171.97.46.65 ,, )
  คุณพ่อโดนคดีเสพขณะขับรถสิบล้อ แล้วประกันตัวออกมาห้าหมื่นศาลชั้นต้นตัดสินจำคุก8เดือนไม่รอลงอาญาคุญแม่ก็ประกันตัวออกมาขอยื้นอุทร หนึ่งแสนบาทแต่เป็นการยืมสินทรัพจากสินมั้นคงประกันภัยมูลค่าหนึ่งแสนบาทอยากทราบว่าเมื่อเรายื้นอุทรแล้วจะมีโอกาสที่สารจะรอลงอาญาไม้คะ..หรือว่ายังไงก็ต้องติดคุกตามศาลชั้นต้นเลย..แล้วตอนนี้เราจะต้องทำยังไงบ้างคะคือไม่อยากให้คุณพ่อติดคุก..ทำไมสารชั้นต้นถึงตัดสินจำคุกเลยทั้งๆทึ่เป็นครั้งแรกทำไมไม่รอลงอาญาคะ..ขอบคุณคะ

  แพรไหม
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 50 เมื่อ » 2014-06-27 22:22:41 (IP : , ,49.230.81.255 ,, )
  โทษน่ะค่ะพอดีมีเรื่องปรึกษาน้าหนูโดนจับคดีเสพขับ
  ไม่มีหมอกกันน็อก3กะธง
  มีโทษยังไงบ้างค่ะติดคุกหรือเปล่า
  หรือเสียค่าปรับเยอะไม่ค่ะ

  หวังดี
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 51 เมื่อ » 2014-07-11 01:35:37 (IP : , ,49.230.138.140 ,, )
  ตำรวจหากินคับ ให้ดีหยุดเสพดีที่สุด


  วลิน
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 52 เมื่อ » 2014-08-21 08:18:07 (IP : , ,118.173.128.206 ,, )
  น้องชายป็นทหารโดนคดี เสพขับ และไม่เคยทำความผิดอะไรมาก่อน อยากทราบว่า ศาลทหารจะขังนานเท่าไรคะ

  กก
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 53 เมื่อ » 2014-08-22 23:36:45 (IP : , ,1.47.210.165 ,, )
  โดนจับคดี ขับเสพ
  วันนี้ 16.00
  ไม่มีลงบันทึกประจำวัน
  ตำรวจให้คุยกับนายประกัน
  เรียก 27000 แต่วันนี้เกบก่อน 10000
  บอกว่าต้องเดินเรื่องที่ศาล
  พุ่งนี้เอาเงินอิก 17000 ไปให้ที่สถานี เสจแล้วไปรับตัวที่ศาล 10 โมง แล้วรายงานตัวกับศาลครบ ได้เงินประกันคืน 5000 แต่ต้องเตรียมเงินอิก3000 เพื่อรวใเปน 8000 ให้ศาลวันรายงานตัวครบ สรุป 30000 แล้วยังต้องโดนไปบำบัดอิกไหม เงินจะศูนรึป่าว

  ponpana
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 54 เมื่อ » 2014-09-02 12:39:32 (IP : , ,49.230.155.40 ,, )
  คดีเสพศาลตัดสินรอลงอายา2ปีแต่ไม่ได้ไปตามนัดเลยจะมีผลอย่างไร

  ความผิดพลาด ที่ไม่เคยลืม
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 55 เมื่อ » 2014-09-03 15:42:24 (IP : , ,49.230.128.212 ,, )
  ผมโดน คดี ผลิต ครอบครอง เสพ ยาเสพติดประเภทที่ 5 เเต่พอตำรวจส่งเรื่องถึง อัยการ คดีเก่า แต่ไม่เกี่ยวกับยาเสพติดเกิดผุดขึ้นมาด้วย เป็นคดีไม่ไปคัดเลือกทหารตามนัด เเละเป็นคดีเเรกของตัวเอง ศาลเเขวงตัดสิน ไม่ปรับ (คงเพราะเป็นนักศึกษา เพราะอีกคน ยืนอยู่ข้างๆ ผม โดน 150 บาท ไม่เปนนักศึกษา ) เเละรอลงอาญา 1 ปี /// ซึ่งครั้งนี้ไม่ไช่เป็นความผิดครั้งเเรกของผมแล้ว ในไบที่อัยการสั่งฟ้องมาที่ศาล ไห้รวมคดีเก่าเรื่อง ทหารด้วย เเต่พอศาล พิพากษา ดุลพินิจของศาล ศาลไม่รวมโทษกัน ประกัน 150,000 บาท รับสารภาพทุกข้อกล่าวหา พอศาลตัดศิล ปรับ 10,500 บาท รอลงอาญา 2 ปี (เเต่ไม่โดน รายงานตัวต่อกรมประพฦติ ปกติที่เห็นๆ มา ต้องรายงานตัวบำเพ็ญ ประโยชน์ด้วย)
  คำถาม...คือ ถ้าผมโดนคดี ปัสสาวะสีม่วง เเต่ไม่ไช่เสพขับนะครับ อยากทราบว่า ดุลยพินิจของศาลครั้งนี้ จะตัดสินประมาณไหนครับ
  งงมากๆ เพราะมีเพื่อนผมคนนึงโดนจับ คดียาบ้า 15 เม็ด (ครอบครอง.จำหน่าย) ประกัน 500,000 บาท พอศาลตัดสิน ปรับ 50,000 บาท พร้อมรายงานตัวต่อกรมประพฦติ เเละรอลง อาญา 3 ปี แต่มันดัน มาโดนจับคดียาเสพติดประเภท 5 ที่กล่าวมาข้างต้น พร้อมผม พอศาลตัดสิน เหมือนกันกับผม เสียเเค่ค่าปรับ 10,500 บาท ไม่บวกโทษเก่าด้วย เหมือนผมเลย ทั้งๆที่คดีเก่าที่ไห้รวมมันหนักกว่าผมอีก โปรดช่วยหาคำตอบที่คาดว่าน่าจะเป็นไห้หน่อยนะครับ งง มากๆๆ ครับ ขอบตุณครับ.......

  เฟิร์น
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 56 เมื่อ » 2014-09-17 10:07:00 (IP : , ,49.230.137.110 ,, )
  อยากรุว่าแฟนหนูโดนจับครั้งแรก แล้วประกันตัวแต่ไปรายงานตัวไม่ครบ แล้วโดนจับครั้งที่สองมันจะโดนสองเท่ามัย แล้วจะประกันตัวได้มัย แล้วถ้ประกันไม่ได้จะโดนจับขังกี่วัน

  พิ้ง
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 57 เมื่อ » 2014-09-20 22:31:29 (IP : , ,49.230.221.254 ,, )
  แฟนโดนคดีขับเสพตอน นี้ฝากขังอยู่อยากทราบว่าจะติดกี่เดือนคร๊


  วัติ
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 58 เมื่อ » 2014-10-30 11:49:42 (IP : , ,49.230.131.180 ,, )
  อยากทราบว่าโดนคดีขับเสพรถยนต์ แต่มันเกิดจากการที่ผมไม่ได้ตั้งใจเสพผมเลยให้การไปว่าผมไม่ได้เสพมาเพราะพึ่งมาทำงานอยู่จ.กาญฯได้แค่3-4เดือนพักอยู่กับแฟน2คนยังไม่ได้รู้จักรหรือสนิทกับใครเลยแต่ถ้าจะมีสารจริงก็อาจเกิดจากการดื่มน้ำของคนงานก่อสร้าง ผมพึ่งเคยโดนครั้งแรก ประกันตัวแล้ว30000ที่ศาล อยากทราบว่าศาลจะตัดสินยังไงเสียค่าปรับเท่าไหร่ครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

  เมเม่
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 59 เมื่อ » 2014-11-11 00:23:08 (IP : , ,49.230.151.132 ,, )
  ขับเสพจะถูกยึดรถไหม

  ดด
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 60 เมื่อ » 2014-12-16 16:34:50 (IP : , ,1.46.236.202 ,, )
  คดีขับเสพ ถ้าครั้งแรก ศาลจะพิพากษา ปรับ 10,000-15,000 บาทโทษจำคุกให้รอไว้ก่อน คือไม่ติดคุกนั่นเอง ถ้าเป็นรถขนส่งได้แก่ สองแถว รถตู้ป้ายเหลือง รถปิคอัพที่รันำมารับจ้าง รถ หกล้อ สิบล้อ สิบแปดล้อ...ปรับ อย่างต่ำ 20,000 แน่นอนและอาจอาจถึงติดคุก ส่วนเรื่องของนายประกัน หมายความว่า มีคนมารับจ้าง ประกันตัวให้โดยไม่ต้องติดคุกระหว่างรอศาลตัดสิน สมมุติ ศาลตั้งหลักทรัพย์ประกันตัว 30,000บาท ถ้าเรามีเงินหรือโฉนดที่ดินพอเป็นหลักประกันได้ ก็ไม่มีปัญหาครับ เมื่อถึงวันศาลตัดสินถ้ามาศาลตามนัด และศาลตัดสินเรียบร้อย ศาลจะคืนหลักประกันให้ ถ้าไม่มีหลัทรัพย์ที่จะประกัน อันนี้ก็คงต้องพึ่งบริการของนายประกันครับ เงินที่จ่ายให้นายประกัน ไม่ได้คืน เพราะเป็นค่าจ้างที่ให้เขา ออกเงินประกันตัวให้ก่อน เช่น นาย ก โดนจับ ขับเสพ ศาลตั้งค่าประกันตัวไว้30,000 บาท ถ้าเราจ้างนายประกัน เขาก็จะดำเนินการให้ แต่ค่าจ้างนายประกัน คดีขับเสพ จะอยู่ระหว่าง 7000-15000บาท แล้วแต่ชนิดรถ

  ส้ม
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 61 เมื่อ » 2014-12-17 20:20:49 (IP : , ,1.46.130.244 ,, )
  แฟนโดนจับ ขับเสพค่ะไม่ได้ขอประกัน มีโทษอย่างไรบ้างคะ ต้องติดคุกนานเท่าไร ช่วยตอบด้วนนะคะ

  นุ่น
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 62 เมื่อ » 2014-12-22 08:50:47 (IP : , ,203.126.64.69 ,, )
  อยากทราบว่า โดนคดี เสพขณะขับ พักใช้ใบขับขี่ 6 เดือน แล้วในระหว่างนี้ สามารถต่อใบขับขี่ได้ไหมค่ะ (ขอบคุณค่ะ)

  Teerak
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 63 เมื่อ » 2015-01-16 17:40:14 (IP : , ,49.230.182.119 ,, )
  มีหมายจับคดีเสพยาไอซ์ เพราะไม่ได้ไปรายงานตัว. แล้วถ้าไปมอบตัวจะโดนจับอีกไหม จะต้องติดคุกนานไหม .แล้วประกันตัวได้ไหมถ้าได้ต้องใช้เงินเท่าไร

  Teerak
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 64 เมื่อ » 2015-01-16 17:44:16 (IP : , ,49.230.182.119 ,, )
  มีหมายจับคดีเสพยาไอซ์ เพราะไม่ได้ไปรายงานตัว. แล้วถ้าไปมอบตัวจะโดนจับอีกไหม จะต้องติดคุกนานไหม .แล้วประกันตัวได้ไหมถ้าได้ต้องใช้เงินเท่าไร

  เอ
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 65 เมื่อ » 2015-01-23 16:52:01 (IP : , ,49.48.132.163 ,, )
  ตอนนี้กำลังโดนคลุมประพฤติอยู่ แล้วตอนนี้ใบขับขี่ขาด อยากทราบว่าต่อใบขับขี่ได้ตามปกติไหม?

  ป๊อป
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 66 เมื่อ » 2015-01-27 12:39:03 (IP : , ,49.230.121.58 ,, )
  เสพขับ ประกันอยู่ศาลแล้วจะติดคุกไหม

  โอ๊ต
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 67 เมื่อ » 2015-02-03 20:21:48 (IP : , ,1.46.71.105 ,, )
  สวัสดีครับ ผม รบกวนหน่อยครับ พอดีผมขับรถกลับ กทม.พอดีเจอด่านตรวจ
  ตร.ตรวจปัสวะผม(ปัสวะม่วง) คุยไปคุยมา ตร.คนนั้นมีทางนึงที่จะจบคดี คือจ่ายค่าปรับ
  เขาบอก ปรับ 5000-20,000 เขาไห้เสีย20,000 ผมต่อเหลือ 15,000 เขาตกลง แล้วก็ปล่อยผม

  ก่อนที่ผมจะเสียค่าปรับ เขาให้ผมเซ็น อะไรสักอย่าง หลายๆใบ
  ผมไม่ทันได้อ่าน กับอีกใบ คือ เซนว่า ตรวจในรถไม่พบอะไร

  ผมไม่สบายใจอยู่อย่างเดียวคือ ...ที่เขาบอก ต้องเอาฉี่ผมไปตรวจ โรงบาลก่อนถึงจะทำเรื่อง
  ขึ้นศาลได้ แต่ผมไม่ได้ฉี่ใส่ขวดไห้เขา เพราะ ตร.บอกจ่ายค่าปรับเรื่องก็จบ จิงรึป่าวครับ

  รบกวนหน่อยคับ ผมไม่สบายใจมาก แล้วเขาจะเอาปัสวะคนอื่นมาใส่แทนได้ไหม ผมยากจะร้องไห้

  เบวล์
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 68 เมื่อ » 2015-02-10 13:57:54 (IP : , ,110.164.170.129 ,, )
  เคยถูกจับคดีเสพยาเสพติดมาคะ แล้วยังอยู่ในระหว่างรายงานตัว แล้วไปโดนจับคดีขับเสพอีก อยากทราบว่า ศาลจะตัดสินยังไงคะ และต้องจ่ายค่าปรับกี่บท

  ลัดดา
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 69 เมื่อ » 2015-03-04 09:33:01 (IP : , ,49.230.98.161 ,, )
  สอบถามหน่อยค่ะ
  คดีขับเสพ..ถ้าขึ้นศาลจะเสียวงเงินเท่าไรค่ะ..
  เตรียวอะไรไปมั่งค่ะ

  อาร์ต
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 70 เมื่อ » 2015-03-16 10:05:53 (IP : , ,171.101.178.117 ,, )
  ขอสอบถามหน่อยคับ พอดีโดนจับข้อหา ขับเสพ แต่ตอนนี้ประกันตัวออกมา ผมเคยมีคดีเสพตอนปี 47 กะปี 49 ปี47รายงานตัวครบ แต่ตอนปี49 ติดบำบัด4เดือนพอปล่อยศาลให้ไปรายงานตัว2ครั้งครั่งแรกไปครั้งที่2ไม่ไป แล้วคดีปี47กะ49 เปนคดีตอนยังเปนเยาวชนอยู่ อยากทราบว่าคดี ขับเสพ ที่พึ่งโดน จะตัดสินออกมาประมานไหน ติดหรือไม่ติด หรือปรับ ช่วยติดต่อกลับด้วยคับ 0925855512

  อาย
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 71 เมื่อ » 2015-03-19 11:33:07 (IP : , ,58.11.125.158 ,, )
  ถูกคดีขับเสพ ตอนนี้รายงานตัวทุก12วัน ตอนไหนคดีจะจบค่ะ และต้องรายงานตัวกี่ ช.ม รายงานตัวแล้วจะถูกลงโทษอย่างไรต่อค่ะ

  เก่ง
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 72 เมื่อ » 2015-03-26 19:43:52 (IP : , ,1.46.99.124 ,, )
  ผมมีคดีไม่ได้ไปรายงานตัวคดีเสพคับตั้งแต่ปี2553และไม่มีคดีอื่นคับจะต่อใบอนุญาตพ่านไหมคับ


  ไอซ์
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 73 เมื่อ » 2015-04-01 07:52:22 (IP : , ,49.230.28.31 ,, )
  คือว่าเเฟนเคยโดนจับเรื่องขับเสพอ่ะค่ะ เเร้วจะสมัครเป็นนายสิบได้ป่ะค่ะ คือนุ๋อยากรุ้อ่ะค่ะ เเต่ตอนนี้เค้าสอบได้เเร้วนะค่ะรอเเค่ติดยศ เเร้วทหารเค้าจะตรวจสอบที่หลังใช่มั้นค่ะว่าเคยมีคดีมาก่อนเเร้วก่จะโดนดึงตัวออกจากการเปงทหารใช่รึป่าว

  ไอซ์
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 74 เมื่อ » 2015-04-01 07:55:26 (IP : , ,49.230.28.31 ,, )
  คือว่าเเฟนเคยโดนจับเรื่องขับเสพอ่ะค่ะ เเร้วจะสมัครเป็นนายสิบได้ป่ะค่ะ คือนุ๋อยากรุ้อ่ะค่ะ เเต่ตอนนี้เค้าสอบได้เเร้วนะค่ะรอเเค่ติดยศ เเร้วทหารเค้าจะตรวจสอบที่หลังใช่มั้นค่ะว่าเคยมีคดีมาก่อนเเร้วก่จะโดนดึงตัวออกจากการเปงทหารใช่รึป่าว

  ไอซ์
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 75 เมื่อ » 2015-04-01 07:56:00 (IP : , ,49.230.28.31 ,, )
  คือว่าเเฟนเคยโดนจับเรื่องขับเสพอ่ะค่ะ เเร้วจะสมัครเป็นนายสิบได้ป่ะค่ะ คือนุ๋อยากรุ้อ่ะค่ะ เเต่ตอนนี้เค้าสอบได้เเร้วนะค่ะรอเเค่ติดยศ เเร้วทหารเค้าจะตรวจสอบที่หลังใช่มั้นค่ะว่าเคยมีคดีมาก่อนเเร้วก่จะโดนดึงตัวออกจากการเปงทหารใช่รึป่าว

  กัน
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 76 เมื่อ » 2015-04-04 19:51:38 (IP : , ,27.55.37.162 ,, )
  คดีขับเสพคะ(มอไซ) ประกันตัว25000 คะ แล้วนัดไปรายงานตัวที่ศาล หลังจากรายงานตัวที่ศาลอีก14 วันต้องเอาเงินไปให้นายประกันเพิ่มอีก2000 บาท พอดีเงิน2000 บาทยังหาไม่ได้อ่ะคะผ่านมา2อาทิตย์แล้วนายประกันก็โทรตามๆ อยากทราบว่าจะเป็นอ่ะไรไหมคะ ไม่ไช่ว่าจะไม่จ่ายนะคะ จะจ่ายตอนสิ้นเดือนรอเงินออกคะจะเป็นไไรไหมคะเคีียดมากๆเลยคะ

  โอ๋
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 77 เมื่อ » 2015-05-13 20:27:13 (IP : , ,49.230.164.116 ,, )
  ถ้าโดนขับเสพวางหลักทรัพเท่าใร. ใช้เงินหรือที่ดินค่ะ

  นุศ
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 78 เมื่อ » 2015-05-24 13:28:29 (IP : , ,49.230.125.21 ,, )
  คือว่าแฟนโดนคดีขับเสพ วันที่ 12 แต่วันที่13 เป็นวันหยุด แต่ตำตรวจบอกว่าต้องขังไว้ที่โรงพัก 2 วัน แต่แฟนต้องไปทำงานด่วน ตำรวจเลยบอกว่าให้หาเงินหร่อหลักทรัพย์ 100000 มาขอประกันตัวที่โรงพักก็ได้ หนูก้เลยนำเงินสด 100000มาขอประกันตัวที่โรงพักวันที่โดนจับเลยแล้วตำรวจก็ปล่อยตัว ตำรวจบอกว่าประมาณ 1เดือนจะส่งสำนวนให้ไปเสียค่าปรับที่ศาลแล้วค่อยมาเบิกเงิน 100000 คืน แต่หนูก็ได้ใบเสร็จเสียค่าประกันตัวมาอยูค่ะ อยากถามว่าแล้วหนูจะได้เงินที่ประกันตัว 100000บาทคืนไหม กลัวมากกก

  แคท
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 79 เมื่อ » 2015-06-05 22:02:26 (IP : , ,171.4.185.64 ,, )
  น้องมีคดีเสพยาเสพติดจะสามารถต่อใบขับขี่ได้ไหมค่ะ

  นราวุฒิ
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 80 เมื่อ » 2015-06-08 15:24:19 (IP : , ,125.24.154.34 ,, )
  ขับขี่รถจักรยาน เสพยาบ้า ผิดข้อหารัยครับ

  ต่าย
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 81 เมื่อ » 2015-06-14 13:56:51 (IP : , ,1.46.5.83 ,, )
  เคยจำคุกพ้นโทษรับใบบริสุทธิ์แล้วโดนจับขับเสพศาลตัด?

  สมถวิน
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 82 เมื่อ » 2015-06-19 16:02:23 (IP : , ,49.230.154.153 ,, )
  สอบถามหน่อยค่ะว่แฟนยุในช่วงรายงานตัวยังไม่จบ มาเจอข้อหาขับเสพเค้ะเอาคดีมารวมกันมั้ยค่ะ ตำรวจร้อยเวรมีข้อเนอ ว่า จ่าย3000 เพื่อลงแดง มันจิงมั้ยค่ะ

  กระผม
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 83 เมื่อ » 2015-06-26 19:49:55 (IP : , ,49.237.140.23 ,, )
  โดนจับขับเสพครับ ตอนนี้รายงานตัวครบแล้วครับ คงเหลือรอลงอาญา1ปี อยากทราบว่าถ้าพ้น1ปีไปแล้วประวัติยังคงอยู่หรือไม่ครับ(ใช้สอบงาน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐ) แล้วจะมีการลบประวิติไหมครับตอนรายงานตัวเจ้าหน้าที่บอกว่า แค่ประเด็น (ประเด็นหมมายความว่าอย่างไรครับ)

  กระผม
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 84 เมื่อ » 2015-06-26 19:50:26 (IP : , ,49.237.140.23 ,, )
  โดนจับขับเสพครับ ตอนนี้รายงานตัวครบแล้วครับ คงเหลือรอลงอาญา1ปี อยากทราบว่าถ้าพ้น1ปีไปแล้วประวัติยังคงอยู่หรือไม่ครับ(ใช้สอบงาน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐ) แล้วจะมีการลบประวิติไหมครับตอนรายงานตัวเจ้าหน้าที่บอกว่า แค่ประเด็น (ประเด็นหมมายความว่าอย่างไรครับ)

  กันทิมา
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 85 เมื่อ » 2015-07-04 17:58:29 (IP : , ,49.230.121.240 ,, )
  แฟนหนูโดนจับเสพประกันตัวแลัวไม่ได้รายงานตัวแล้วมาโดนคดีขับเสบอีกแต่ขับเสบโดนครั้งแรกจะประกันได้ไปหรือเปล่า


  อิฉัน
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 86 เมื่อ » 2015-07-13 00:53:10 (IP : , ,49.230.211.29 ,, )
  อยากสอบถามกระบวนตัดสินเรื่องคดีขับเสพค่ะ ถึงแม้จะมีคนเคยโดนข้อหามาแชประสบการให้ฟังแล้วแต่ก็ไม่เห็นจะเหมือนกันสักกรณีอยากให้เจ้าหน้าที่มาตอบข้อเท็จจริงค่ะ และเท่าที่อ่านมาไม่มีเจ้าหน้าที่มาตอบสักข้อเลยค่ะ ไม่รุ้จะสร้างเว็บนี้ขึ้นมาทำไม

  ดิฉัน
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 87 เมื่อ » 2015-07-19 21:39:32 (IP : , ,1.46.108.98 ,, )
  ขอโทษคะอยากทราบว่าแฟนโดนตรวจฉี่แล้วฉี่สีม่วงเกี่ยวกับคดีต้องทำยังไงคะแล้วเสียค่าปรับเท่าไร่ถึงกับต้องจำคุกด้วยหรือเปล่าคะแล้วจะต้องทำยังไงคะ

  ฟ้า
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 88 เมื่อ » 2015-07-24 07:03:19 (IP : , ,49.230.160.217 ,, )
  แฟนโดนจับติดคุกข้อหาขับเสพติคุก4เดือนออกมาต้องเสียค่าอะไรรึเปล่าคะแล้ววันเข้าพรรษาออกพรรษาลดโทษรึเปล่าหรือลดเฉพาะวันแม่แล้ววันแม่ลดกี่วันแล้วถ้าทำความดีเค้าจะลดโทษให้รึเล่าคะแล้วลดได้มากสุดกี่วัน

  คนจน ที่เดือดร้อน
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 89 เมื่อ » 2015-07-30 04:39:18 (IP : , ,49.230.246.99 ,, )
  ผมขับมอไชค์มาตามถนนทางหลวงแล้วมาเจอ สายตรวจชุดปรามปามขี่รถปิ้กอัฟมาตัดหน้ารถมอเตอร์ไชค์ผมแล้วขอตรวจฉี แล้วผมก็เป็นบวก ตำรวจบอกว่า เจอคดีขับเสพ มอเตอร์ไชค์ โทษไม่นัก แค่เสียค่าปรัป 7000ที่ศาลแล้ว รอลงอาญา รายงานตัวแล้วก็จบ (ความผิดครั้งแรก)มันจริงมัยครับ แต่ผมฟังที่ตำรวจพูดมาแล้ว มันเหมือนโทษ คดีเสพเลยนะครับ นะครับ โทษคดีดีขับเสพมอไชค์ตามกฏหมายแล้ว (ความผิดครั้งแรก)ถ้ารับสาราภาพแล้ว ศาลจะลดโทษให้หรือ 4 เดือน แต่ไม่มีการรอลง อาญา นะครับเพราะผิด พ ร บ จาราจร ทางเดียวคือ ฟากขังอยากเดียว ถูกมัยครับ ถ้าอยากให้ศาลรอการลงโทษ ต้องจากทนาย เขียนอุทรณ์ แค่5000 ถึง 10000 บาท ถ้าเจอคดี ขับเสพ แล้ว ความผิดครั้งแรก เหมือนคดีเสพ (อย่าฝันเลยครับ) ว่าจะได้รอลงอาญา ติดคุกอย่างเดียว (ชวยจริงครับ จริงครับ ทนาย การณ์ ช่วยตอบ คนที่เดือนร้อนด้วยครับ ไม่ได้เงินแต่ได้บุญน่ะครับพี่ บุญที่ช่วยคนที่เดือดร้อน ได้บุญมากน่ะครับ มันจะสงผลไปให้พี่มีเงินมีทองใช้ ไม่ลำบาก ช่วยตอบพวกผมด้วย

  อรพรรณ
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 90 เมื่อ » 2015-08-06 17:27:42 (IP : , ,171.96.240.133 ,, )
  พอดีแฟนถูกจับตรวจฉี่ม่วงขณะขับรถกลับกรุงเทพค่ะ ตำรวจจะเรียกเงิน แต่ตอนที่จะเคลียร์ หนูเผลอไปถ่ายรูปตำรวจขณะตรวจค้นรถ แล้วตำรวจเห็น เค้าก็บอกให้ลบรูป ไม่งั้นไม่เคลียร์ หนูตกใจมากตอนนั้นก็รีบลบรูปไป แต่พอลบรูปตำรวจไม่เคลียร์ พาหนูกับแฟนไปโรงพัก ว่าจะเรื่องไปที่ศาลไม่เคลียร์แล้ว แต่พอไปถึงโรงพัก ตำรวจเช็คโทรศัพท์ทั้ง 2 เครื่อง เพื่อแน่ใจว่าไม่มีรูปแล้ว แล้วเรียกเอาเงินจากหนูไปด้วย แล้วให้แฟนเซ็นต์ลงบันทึกประจำวันไว้ด้วย หนูหนักใจเรื่องเดียวค่ะ ที่แฟนไปเซ็นต์ชื่อลงบันทึกประจำวัน มันจะมีผลเสียมากน้อยแค่ไหนค่ะ ตอนนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับทั้ง 2 คนเลยค่ะ

  นก
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 91 เมื่อ » 2015-08-09 18:28:49 (IP : , ,49.230.101.119 ,, )
  ขอโทษน่ะค่ะ พอดีพี่ชายโดนจับตรวจจี่เป็นสีม่วงแล้วโดนจำ ตร.ให้เอาเงินไปประกันตัว10,000บาท ต้องภายในวันนี้เท่านั้น แต่ทางเราไม่มีเงินพอขอเขาเป็นพรุ่งนี้แต่ทาง ตร.บอกว่าไม่ได้ ถ้าไม่ประกันตัวภายในวันนี้ จะถูกย้ายไปเรือนจำจังหวัด อยากทราบว่าถ้าประกันตัวนี่จะต้องประกัน ณ วันที่โดนจับเลยกรอกค่ะ และถ้าไม่ประกันตัวจะต้องโดนจำกี่เดือน

  krittaya thiankhunthod
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 92 เมื่อ » 2015-08-15 16:20:44 (IP : , ,49.230.76.191 ,, )
  ค่ะ เริ่มเรื่องนะค่ะ แฟนหนูโดนจับขับเสพ/ครอบครองเพื่อเสพ1เม็ด ครั้งแรกหนูเช่าหลักทรัพย์12000บาท ประกันออกมา แร้วก้อไปรายงานตัวตามที่ศาลนัด แร้วศาลก้อนัดตัดสินครั้งแรก แร้วเราปฎิเสธเพื่อขอยืดเวลาไปอีก ศาลก้อนัดตัดสินอีกทีวันที่13สิงหา ศาลตัดสินให้จำคุก10เดือน หนูอยากรุว่า ทำมัยถึงโดนตั้ง10เดือนค่ะ แฟนหนูมีคดีเก่าคือรับซื้อของโจร ติดคุกไป1ปี6เดือน จนได้ใบบริสุทธิ์ออกมาเรียบร้อยแร้วและผ่านมา6-7ปีแร้ว เค้าจะเอามารวมด้วยรึเปล่าค่ะ หนูอยากรุมากเรยค่ะ ว่าหนูจะช่วยแฟนหนูออกมายังงัยดี ศาลเค้าม่บอกให้เสียค่าปรับหรือประกันเรยค่ะ หนูจะทำยังงัยดีค่ะ ตอบหนูหน่อยนะค่ะ
  ไลน์:kg998

  krittaya thiankhunthod
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 93 เมื่อ » 2015-08-15 16:21:59 (IP : , ,49.230.76.191 ,, )
  ค่ะ เริ่มเรื่องนะค่ะ แฟนหนูโดนจับขับเสพ/ครอบครองเพื่อเสพ1เม็ด ครั้งแรกหนูเช่าหลักทรัพย์12000บาท ประกันออกมา แร้วก้อไปรายงานตัวตามที่ศาลนัด แร้วศาลก้อนัดตัดสินครั้งแรก แร้วเราปฎิเสธเพื่อขอยืดเวลาไปอีก ศาลก้อนัดตัดสินอีกทีวันที่13สิงหา ศาลตัดสินให้จำคุก10เดือน หนูอยากรุว่า ทำมัยถึงโดนตั้ง10เดือนค่ะ แฟนหนูมีคดีเก่าคือรับซื้อของโจร ติดคุกไป1ปี6เดือน จนได้ใบบริสุทธิ์ออกมาเรียบร้อยแร้วและผ่านมา6-7ปีแร้ว เค้าจะเอามารวมด้วยรึเปล่าค่ะ หนูอยากรุมากเรยค่ะ ว่าหนูจะช่วยแฟนหนูออกมายังงัยดี ศาลเค้าม่บอกให้เสียค่าปรับหรือประกันเรยค่ะ หนูจะทำยังงัยดีค่ะ ตอบหนูหน่อยนะค่ะ
  ไลน์:kg998

  orrapan
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 94 เมื่อ » 2015-09-05 13:35:38 (IP : , ,110.78.143.102 ,, )
  ประกันตัวออกมา30000 อีก45วันศาลนัดรายงานตัวอยากทราบว่าจะมีการส่งตัวไปบำบัดป่าวค่ะ

  orrapan
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 95 เมื่อ » 2015-09-05 13:39:33 (IP : , ,110.78.143.102 ,, )
  ประกันตัวออกมา30000 อีก45วันศาลนัดรายงานตัวอยากทราบว่าจะมีการส่งตัวไปบำบัดป่าวค่ะ

  orrapan
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 96 เมื่อ » 2015-09-05 13:41:57 (IP : , ,110.78.143.102 ,, )
  โดนจับคดีขับเสพประกันตัวออกมา30,000 อีก45วันศาลนัดรายงานตัวอยากทราบว่าจะมีการส่งตัวไปบำบัดป่าวค่ะ

  สันติ
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 97 เมื่อ » 2015-09-09 10:02:46 (IP : , ,27.55.32.60 ,, )
  อยากทรสงสาร คุมประพฤติเส็จรายงานตัวครบทุกครั้งแล้ว ก็เป็นทหารมาแล้ว ผ่านมา6ปีคดีจะสิ้นไมครับ

  ฝ้าย
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 98 เมื่อ » 2015-09-11 00:47:55 (IP : , ,171.5.203.17 ,, )
  อา ของหนู ติดคุกคดียาเสพติด4ปี คดีหลุดแล้ว กลับมาบ้านได้อาทิตย์หนึ่ง ได้ขับรถไปทำงาน ตำรวจตรวจเจอฉี่สีม่วง แล้วบอกว่าโดนคดี ขับเสพ บวกกับคดีเก่า หนูงง คดีเก่าติดไปแล้ว คดีจบแล้วทำไมต้องบวกกับคดีเก่าอีกหรอ ทั้งที่ตรวจเจอแต่ฉี่สีม่วง. ตอบหนูหน่อยค่ะ

  nan...
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 99 เมื่อ » 2015-09-16 21:36:26 (IP : , ,1.46.15.223 ,, )
  แฟนเสพขับติดกี่เดือน..ครั้นนี้ครั้งแรกค่ะ
  ตอบด้วยนะค่ะ

  aa
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 100 เมื่อ » 2015-09-28 10:02:51 (IP : , ,110.168.92.189 ,, )
  สอบถามนะคะ ตอนโดนจับ ตำรวจแจ้งเสพขับ ประกันออกมา 6000 บาท แล้วรายงานตัวที่ศาล ถ้ามีเสียค่าปรับอีก 6000 ที่จ่ายไปคือ ฟรีเลยใช่มั้ยคะ ค่าปรับถ้าเราไม่มีเงินเสีย จะต้องรับโทษ อย่างไรคะ ขอบคุณค่ะ

  ชาต
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 101 เมื่อ » 2015-10-17 05:04:48 (IP : , ,49.229.92.241 ,, )
  โดนจับเสพขับตัดสินอย่างไงคับความผิดครั้งแรก

  เหิน
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 102 เมื่อ » 2015-10-25 00:39:04 (IP : , ,49.237.220.238 ,, )
  หากโดนจับเสพ(ยาบ้า)มาก่อนแล้วอยู่ในช่วงรายงานตัวและมาโดนจับขับเสพยาบ้าอีกจะโดนศาลตัดสินเช่นใดจะรอลงอาญามั้ยคับ??

  นายสันติพานิช
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 103 เมื่อ » 2015-12-06 12:15:22 (IP : , ,49.237.206.145 ,, )
  โดนจับยาเสพติดประเภท2เพื่อจำหน่ายโซแลม550เม็ดโทษจะเป็นอย่างไรครับความผิดครั้งแรกนะครับ

  บี
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 104 เมื่อ » 2015-12-18 10:23:22 (IP : , ,1.47.74.181 ,, )
  แฟนหนูโดนขับเสพรอบที่2 แต่คดีแรกยังไม่จบสามารถประกันได้ไมค่ะ บอกหนูหน่อยน่ะ

  บี้
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 105 เมื่อ » 2015-12-29 20:38:29 (IP : , ,118.172.1.44 ,, )
  แฟนหนูขับเสพอ่ะ แต่พอหนูรอตรวจทีแรกจะปล่อยกลับละ แต่ตำรวจยื้อเวลาคืออะไร สรุปคือยื้อเวลาให้ได้นอนโรงพัก ไม่ยุติธรรมอ่ะ โกหกกันชัดๆ ไม่เข้าใจ ละพอรถที่ขับมาเป็นรถของหนูเขาก็ไม่ให้เอากลับอีก คือ? ละตำรวจให้หาหลักฐานมายืนยันว่าเป็นรถหนู หนูก็เอาหลักฐานมา พอได้มา ก็ไม่ให้คืนอีก คืออะไร? ทีเเรกจะเรียกค่าประกัน 5000 พอหนูบอกจะเอามาประกันให้เพิ่มมาเป็น 8000 หนูบอกว่าพรุ่งนี้จะเอาเงินมาวาง ประกันกลายเป็น 10000 ถ้วน ต้องการไรจากประชาชนนักหนาคะ

  นิก
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 106 เมื่อ » 2016-01-11 07:18:59 (IP : , ,64.233.173.230 ,, )
  พี่ชายพ้นโทษได้4-5เดือน แล้วมาโดนจับคดีเสพแล้วคดีซ้ำซากจะมีโทษนานเท่าไหร่ค่ะ

  ชื่อบอมคับ
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 107 เมื่อ » 2016-01-13 18:24:57 (IP : , ,49.237.253.136 ,, )
  อยากทราบว่าเคยโดนคดีเสพขับมา2ครั้งแล้วแต่ประกัน และเสียค่าปรับเส็ดไปนานแล้ว แล้วก้อมาโดนครั้งที่3อีกจะติดคุกไหม ตอนนี้ประกันออกมาแล้วรอศาลเรียก ศาลจะตัดสินติดคุกไหม จะดสียค่าปรับแล้วออกมาได้ไหม ช่วยตอบหน่อยคับ

  น้องเล็ก
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 108 เมื่อ » 2016-01-20 16:51:14 (IP : , ,110.77.196.21 ,, )
  อยากจะรบกวนสอบถามค่ะ ว่าแฟนถูกจับข้อหาเสพขับรถสาธารณะป้ายเหลือง ตอนนี้ฝากขังอยู่เรือนจำ ศาลบอกว่ารอพิจารณาคดี 48วัน แต่แฟนไม่เคยมีประวัติหรือคดีอะไรมาก่อนเลยคะ เจ้าหน้าที่ที่ศาลบอกว่าประกันตัว 5 หมื่นถึงประกันออกไปก็ต้องจำคุกอยู่ดีเลยไม่ประกันออกมาคะ กรณีแบบนี้จะจำนานแค่ไหนคะ และทำไมประกันออกมาถึงยังต้องจำคุกอยู่คะ งงค่ะ รบกวนตอบด้วยคะ

  124
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 109 เมื่อ » 2016-01-25 10:49:54 (IP : , ,110.78.166.226 ,, )
  อยากทราบว่า ถ้าตอนนี้กำลังอุทรในคดียาเสพติด.แล้วถูกจับครั้งที่3 อีก..เงินที่เราประกันไปจะได้คืนหรือเปล่าค่ะ

  ชื่อโบ
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 110 เมื่อ » 2016-02-03 00:01:39 (IP : , ,1.46.226.117 ,, )
  น้องชายอายุ20ปีโดนข้อหาคดีขับเสพ ครั้งแรก ยากทราบว่าจะโดนต้องโทษยังไงค่ะแล้วจะช่วยได้ยังไงค่ะ
  ตอนนี้ตัวเขายุที่เรือนจำแล้วด้วย ไม่รู้ว่าศาลตัดสินหรือยัง

  i' baa
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 111 เมื่อ » 2016-02-05 14:11:40 (IP : , ,223.24.4.82 ,, )
  ดิฉันอยากทราบว่า สามีของดิฉันโดนคดีขับเสพ ถ้าจะปรกัน1,5000 แต่ดิฉันไมมีเงินประกัน เลยส่งตัวไปเรือนจำแล้ว เขาโดน4ฝากขัง ขังละ12 อยากทราบว่าติดเท่าไหร่ ดิฉันถามคนแถวบ้าน เขาบอกว่า1ปี บางคนก็บอกว่าเดือนครึ่งหรือนานสุด4เดือน ขึ้นศาลแล้วไม่แน่ก็ปล่อยตัวเลย ดิฉันสับสนและเครียดมาก เมือวันจันทร์ที่ผ่านมาดิฉันไปเยี่ยมสามีมา สามีบอกว่าไปขึ้นศาลเดือนนี้ ดิฉันอยากรู้ติดนานเท่าไหร่? ช่วยบอกหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  อ้อม
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 112 เมื่อ » 2016-02-07 19:20:16 (IP : , ,49.229.12.136 ,, )


  อยากทราบว่า โดนคดี ขับเสพ แล้ว เขารอลงอาญา 2ปี แล้วคราวนี้ เรา โดนจับข้อหา พกปืน แก๊บยาว โดนม่รับอนุญาติ จะติดคุกป่าวคร่ ของเด็กเยาวชนคร่

  อ้อม
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 113 เมื่อ » 2016-02-07 19:21:39 (IP : , ,49.229.12.136 ,, )
  อยากทราบว่า โดนคดี ขับเสพ แล้ว เขารอลงอาญา 2ปี แล้วคราวนี้ เรา โดนจับข้อหา พกปืน แก๊บยาว โดนม่รับอนุญาติ จะติดคุกป่าวคร่ ของเด็กเยาวชนคร่

  เมย
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 114 เมื่อ » 2016-03-21 15:45:33 (IP : , ,49.237.133.241 ,, )
  อยากทราบว่า คือเราโดนจับขับเสพ ติดคุกไปแล้ว พอปล่อยออกมา เขาให้รายงานตัวต่อศาล แต่ไม่ไป แล้วมาโดนจับเรื่องไม่ไปรายงานตัว ต่อศาล ทำไมถึงประกันตัวไม่ได้

  ปลา
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 115 เมื่อ » 2016-04-04 02:02:26 (IP : , ,49.230.223.199 ,, )
  เพื่อนถูกจับคดีขับเสพแต่เคยถูกจับคดีมียาไว้ในคอบครองแต่พ้นโทษมาปีกว่าแล้วถ้าศาสตัดสินจะถูกฟ้องรูปประวัติด้วยหรือเป่ลาค่ะ


  เบน
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 116 เมื่อ » 2016-05-28 17:59:46 (IP : , ,49.230.27.186 ,, )
  กรณีอายุยังไม่ถึง18 เเล้วตรวจเจอสารเสพติด เสียค่าปรับเท่าไหร่ หรือมีบทลงโทษยังไงค่ะ


  เจม
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 117 เมื่อ » 2016-05-31 13:34:45 (IP : , ,223.24.7.168 ,, )
  โดนคดี ขับเสพ จะมีประวัติ ติดตัวใหมครับ ผมไม่เคยมีคดีมาก่อน
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 118 เมื่อ » 2016-06-07 21:45:43 (IP : , ,49.229.122.4 ,, )
  พอดีน้องโดนจับคดีเสพแล้วขับรถบรรทุกจะขึ้นศาลต้อง
  ทำอย่างไรบ้างคะแล้วเสียค่าปรับประมาณกี่บาทคะโดน
  เป็นครั้งแรกคะ


  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 119 เมื่อ » 2016-06-07 21:53:50 (IP : , ,49.229.122.4 ,, )
  พอดีน้องโดนจับคดีเสพแล้วขับรถบรรทุกจะขึ้นศาลต้อง
  ทำอย่างไรบ้างคะแล้วเสียค่าปรับประมาณกี่บาทคะโดน
  เป็นครั้งแรกคะ


  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 120 เมื่อ » 2016-06-07 21:54:38 (IP : , ,49.229.122.4 ,, )
  พอดีน้องโดนจับคดีเสพแล้วขับรถบรรทุกจะขึ้นศาลต้อง
  ทำอย่างไรบ้างคะแล้วเสียค่าปรับประมาณกี่บาทคะโดน
  เป็นครั้งแรกคะ

  กก
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 121 เมื่อ » 2016-06-21 08:18:44 (IP : , ,49.230.205.2 ,, )
  เสพขับรถจักระยานยนต์ มียาบ้าครอบครอง1เม็ดโทษเป็นไงค่ะ อยาบทราบด่วน

  พิชิต
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 122 เมื่อ » 2016-06-24 22:03:34 (IP : , ,171.7.99.33 ,, )
  พ่อถูกจับคดีขับเสพที่จังหวัดพิษณุโลก ประกันตนเองออกมาเป็นเงิน30000บาทที่อัยการ จ. พิษณุโลกประมาณ30กัยยายน ได้มาโดนจับที่นครสวรรค์คดีครอบครองเพื่อจำหน่ายคดีจบตัดสินเรียบร้อยแร้วแต่จะขอถอนเงินประกันตัวที่พิษณุโลกคืนคดีผ่านมาห้าหกเดือนแล้วโทรไปทางอัยการพิษณุโลกก็บ่ายเบียงวันนั้นวันนี้พอโทรไปอีกที่ตัดสายทิ้งแระติดต่อไม่ได้อีกเลยอยากรู้ว่าอัยการเค้าสามารถถอนเงินประกันเราออกมาได้ไหม

  สายชล
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 123 เมื่อ » 2016-07-10 18:16:39 (IP : , ,27.145.176.78 ,, )
  ลูกชายถูกจับยาบ้า 2 เม็ด เบอแบง 500 บาท แต่ศารตัดสิน ให้จำคุกเป็นเวลา 15-45วัน อยากทราบว่า จะถูกส่งไปบำบัดหรือป่าวค่ะ?

  บอล
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 124 เมื่อ » 2016-07-19 00:04:31 (IP : , ,110.77.222.250 ,, )
  อยากสอบถามหน่อยคับ พอดีผมโดนขับเสพ แล้วประกันตัวออกมารอลงอายา1ปี รายงานตัวคุมประพฤติ1ปี แต่ไม่ได้ไปรายงานตัวคุมประพฤติเลยสักครั้ง แล้วมาโดนอีกขับเสพ ในช่วงคุมประพฤติ จะโดนโทษอะไรบ้างคับ ตอนนี้ไม่สบายใจมากๆๆๆ

  เจ๋ง
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 125 เมื่อ » 2016-07-28 06:31:18 (IP : , ,1.47.171.210 ,, )
  อยากทราบว่าเคยต้องโทษคดีขับเสพศาลตัดสินรอลงอาญา2ปีตอนนี้ผ่านมารวมๆก็2ปีครึ่งล่ะครับอยากทราบว่าผมจะเปลี่ยนใบขับขี่ชนิที่3ได้รึป่าวครับ

  เมลล์
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 126 เมื่อ » 2016-08-01 20:10:03 (IP : , ,49.230.218.155 ,, )
  ขอโทษนะค่ะกรณีแฟนถูกข้อหาเสพแล้วขับและถูกขังเรือนจำเมื่อวันที่7ก.ค.อยากทราบว่าจะได้รับการลดโทษในวันที่12ส.ค.มั้ยค่ะ

  ศราพงษ์ สยิ่งแก้ว
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 127 เมื่อ » 2016-08-11 07:29:03 (IP : , ,171.5.206.206 ,, )
  อยากทราบว่าเสพขับรถยนส่วนบุคคลครั้งแรกปรับเท่าไรคับ

  กวินทรา
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 128 เมื่อ » 2016-08-11 13:23:27 (IP : , ,49.237.252.106 ,, )
  อยากทราบค่ะว่า โดนหมายจับยาเสพติดก็มอบตัว ก็ติดที่เขากลิ้งเพชรบุรี1เดือนแล้วก็ส่งตัวไปต่อที่ปทุมอีก6 เดือน ออกมาต้องเสียเงินหรือป่าวคะ ถ้าเสียอยากรู้ว่าต้องเสียค่าอะไรคะ ไม่รู้จริงๆ ค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ธิราภรณ์
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 129 เมื่อ » 2016-08-22 20:58:56 (IP : , ,182.232.164.138 ,, )
  พี่ชายหนูโดนจับครั้งแรกในข้อหามีไว้เพื่อเสพ 1 เม็ดพอประกันตัวออกมาแล้วจากนั้นก็ไปรายงานตัวแต่รายงานตัวยังไม่ครบตามกำหนดก็มาโดนจับเป็นครั้งที่สองในข้อหาขับเสพและได้ยาเสพติด 7 เม็ดแล้วก็ได้ประกันตัวออกมาเช่นเดิมแต่ครั้งที่สองนี้ยังไม่ทันที่จะไปรายงานตัวก็มาถูกจับเป็นครั้งที่สามในข้อหาขับเสพและได้ยาเสพติด 4 เม็ดเหมือนเดิมจึงอยากทราบว่าครั้งนี้ศาลจะให้ประกันตัวได้ไหมค่ะแล้วถ้าศาลไม่ให้ประกันตัวจะต้องจำคุกกี่ปีกี่เดือนค่ะ (ช่วยตอบหนูหน่อยนะคะเพื่อหนูจะมีทางช่วยพี่หนูได้หนูสงสารพี่หนูน่ะค่ะ)

  ไชยเชษฐ์
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 130 เมื่อ » 2016-08-23 13:19:46 (IP : , ,182.53.122.157 ,, )
  ผมโดยจับคดีขับเสพเสียค่าปรับแล้วอยุ่ในช่วงคุมประพฤติ เเล้วมาโดนจับข้อหาครอบครองยา10เม็ด ประกันตัวออกมา เเล้ว ศาลนัดไปศาล วันที่19กันยายน.นี้ ผมจะติดไหมครับ

  ไหม
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 131 เมื่อ » 2016-09-14 02:44:33 (IP : , ,182.232.89.123 ,, )
  ในกรณี ขับรถแล้วโดนตรวจฉี่เป้นสีม่วง
  จะทำการประกันตัวได้มั้ย ค่าประกันตัวเท่าใรได้

  อาเมน
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 132 เมื่อ » 2016-09-22 06:10:59 (IP : , ,49.230.17.147 ,, )
  มีประวัติเสพยา เข้ารับราชการใด้ใหม(มีใบผ่านคุมประพฤติ)และปล่อยตัว มาแล้ว 10ปียังมีประว้ติ อาชญากรอยู่ใหมครับ

  รุ่งโรจน์
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 133 เมื่อ » 2016-10-11 00:40:30 (IP : , ,119.76.101.244 ,, )
  ผมเคยโดนจับ ขับเสพย์แต่ก็ผ่านคุมประพฤติผ่านรอลงอาญามาหมดแล้ว แล้วมาสมัครงานเขาก็รับเข้าทำงานเรียบร้อยแล้วแต่เขามาตรวจประวัติเจอทางบริษัทเขาให้ไปเอาใบบริสุทธิ์ไม่ทราบว่าจะไปเอาได้ที่ไหนเหรอคับ


  อมรรัตน์
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 134 เมื่อ » 2016-10-12 11:49:46 (IP : , ,182.232.174.167 ,, )
  แฟนหนูขับรถสิบล้อค่ะ แล้วเจอด่านตรวรสารเสพติดพบฉี่ม่วงแต่ตำรวจมาค้นบนรถแล้วไม่พบอุปกรณ์ในการเสพและยาเสพติด จะขึ้นศาลวันที่15ตุลาคมนี้อยากทราบว่าแฟนหนูจะโดนจำคุกนานแค่ไหนคะ แฟนเคยเข้ารับการบำบัดมาแล้วครั้งนึง แล้วมาโดนจับอีกจะเพิ่มโทษเข้าไปด้วยมั้ยคะ รบกวนช่วยตอบด้วยนะคะ

  ปานชัย
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 135 เมื่อ » 2016-10-24 05:01:10 (IP : , ,49.229.109.17 ,, )
  อยากทราบว่าผมเคยต้องโทษคดียาเสพติดห้าปีตอนนี้พึ่งจะพ้นโทษออกมาได้สองเดือนแล้วมาโดนขับเสพผมจะต้องถูกตัดสินยังไงบ้างขอความกรุณาด้วยแค่พอคร่าวๆแล้วจะประกันตัวได้ไหม

  รามมี่
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 136 เมื่อ » 2016-10-25 20:25:22 (IP : , ,1.46.96.160 ,, )
  รบกวนหน่อยนะคับผมโดนคดีขับเสพเป็นรถยนส่วนตัวคับปะกันชั้นศาล20000รายงานตัวคับแต่ว่าไม่เข้าใจครับว่าผมต้องจ่ายค่าปรับอีก20000หรือคับแล้วจ่ายตอนที่รายงานตัวรอบสุดท้ายเหรอ คับใช่หรือป่าวคับผมไม่เข้าใจนะคับ...ขั้นตอนแบบใหนถูกต้องคับตกลงต้องจ่ายเท่าไรค่าปรับ..จ่ายหรือไม่จ่ายยังไงแบบใหนเหรอคับ....แล้วก็เป็นครั้งแรกคับไม่มีปะหวัตคดีอะไรเลยคับตัวผม...ช่วยอธิบายหน่อยคับ ขอบคุณมากคับ

  รามมี่
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 137 เมื่อ » 2016-10-25 20:26:30 (IP : , ,1.46.96.160 ,, )
  รบกวนหน่อยนะคับผมโดนคดีขับเสพเป็นรถยนส่วนตัวคับปะกันชั้นศาล20000รายงานตัวคับแต่ว่าไม่เข้าใจครับว่าผมต้องจ่ายค่าปรับอีก20000หรือคับแล้วจ่ายตอนที่รายงานตัวรอบสุดท้ายเหรอ คับใช่หรือป่าวคับผมไม่เข้าใจนะคับ...ขั้นตอนแบบใหนถูกต้องคับตกลงต้องจ่ายเท่าไรค่าปรับ..จ่ายหรือไม่จ่ายยังไงแบบใหนเหรอคับ....แล้วก็เป็นครั้งแรกคับไม่มีปะหวัตคดีอะไรเลยคับตัวผม...ช่วยอธิบายหน่อยคับ ขอบคุณมากคับ

  เอ็ม
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 138 เมื่อ » 2016-11-16 20:51:19 (IP : , ,168.235.205.67 ,, )
  ผมโดนคดีขับเสพตัดแล้ว ปล่อยตัวแล้วแต่ไม่มีใบไปรายงานตัว โดนปี57 ปี59มีหมายศาลนัดสอบถามอีกสอง2-3วันมันคืออะไรแล้วถ้าไปจะติดคุกผมกลัวมาก ใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะครับผมเครียดมากศาลนัดวันที่18พย.59ครับ 0804538352


  เอ็ม
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 139 เมื่อ » 2016-11-16 20:55:28 (IP : , ,168.235.205.67 ,, )
  ผมโดนคดีขับเสพตัดแล้ว ปล่อยตัวแล้วแต่ไม่มีใบไปรายงานตัว โดนปี57 ปี59มีหมายศาลนัดสอบถามอีกสอง2-3วันมันคืออะไรแล้วถ้าไปจะติดคุกผมกลัวมาก ใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะครับผมเครียดมากศาลนัดวันที่18พย.59ครับ 0804538352


  อารันชีฟ
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 140 เมื่อ » 2016-11-18 13:36:07 (IP : , ,223.24.36.157 ,, )
  ผมโดนจับฉี่ม่วง ถูกส่งตัวไปเข้าค่ายฟื้นฟู แต่ยังไม่ได้ดำเนินคดีถ้าไม้ไปฟื้นฟูจะเป็นยับไงบ้าบครับ

  อารันชีฟ
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 141 เมื่อ » 2016-11-18 17:33:03 (IP : , ,223.24.87.40 ,, )
  ช่วยตอบหน่อยคับ

  หนุ่ย
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 142 เมื่อ » 2016-11-21 03:53:56 (IP : , ,223.205.168.10 ,, )
  ถูกหมายค้น เจอปืนเถื่อนคับ ปืนใช้ลูก.38 อยู่ ใต้เตียงนอน และ เครื่องกระสุนชนิดเดียวกันอีก17นัดในซองกระเป๋าวางบนโต๊ะในห้องนอน อยู่ในช่วงประกันตัวคับ มีอาญาติดตัว2ปี ในเรื่องเมาแล้วขับ ไม่ทราบศาลจะพิพากษายังไงคับ ที่จะวิ่งในทางคดีหรือเปล่าช่วยแนะนำด้วยคับ

  บัว
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 143 เมื่อ » 2016-11-21 08:05:33 (IP : , ,49.230.202.111 ,, )
  พี่ชายโดนคดีขับเสพ คือ ต้องจำคุกกะเสียค่าปรับใช่มั้ยคะ แต่ทางตำรวจโทรมาให้ทราบแล้วไปเคลียกัน แต่ทางบ้านไม่มีใครว่างเลยไม่ได้ไปติดต่อว่ายังไง พี่ชายโดนจับตั้งวันพฤหัสที่17/11/59 จนตอนนี้ยังไม่ได้เดินเรื่องติดต่อเจ้าหน้าที่เลยคะ คืออยากทราบว่าทางตำรวจจะจัดการกับพี่ชายเรายังเรายังไง เพราะญาติไม่ไปติดต่ออะไรเลย

  แนท
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 144 เมื่อ » 2016-12-03 16:08:30 (IP : , ,159.192.248.47 ,, )
  โดนจับข้อหา เสพขับ แต่ไม่มียาไว้ในครอบครอง แล้วพึ่งโดนเป็นครั้งแรก ต้องจำคุกกี่วัน.เสียค่าปรับเท่าไหร่ และถ้าจะประกันตัวต้องเสียค่าประกันเท่าไหร่ค่ะ


  ดา
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 145 เมื่อ » 2016-12-21 17:35:27 (IP : , ,171.96.244.42 ,, )
  คืออยากจะทราว่าหนูโดนคดีและเสพครั้งแรกแต่ลงรูปคดีว่าครอบครองไว้ๆเฉยๆๆหนูอยากจะทราบว่าหนูมีโอกาสติดไหมคะตอนนี้หนูรายงายตัวเข้าฝากที่4แล้วคะรู้สึกกังวนค

  กล้วย
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 146 เมื่อ » 2017-01-01 19:25:24 (IP : , ,49.230.230.173 ,, )
  ขอสอบถามหน่อยค่ะ แฟนหมูโดนจับ เสพแล้วขับครั้งแรกประกันตัว 20000 บาท
  แล้วรายงานตัวได้ 2 ครั้ง แล้วผ่านมาไม่นานโดนจับอีกข้อหาเดิม ติดคุก 4 วันศาล
  ให้ไปเสียค่าปรับ 2500 แล้วกลับไปจำคุกอีก อยากทราบว่าคดีใหม่นี้จะจำคุก
  นานกี่เดือนค่ะ และจะได้เสียค่ะปรับอีกไหมรึยังไง ตอบหนูด้วยน่ะค่ะ

  วาสนา
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 147 เมื่อ » 2017-01-10 22:06:32 (IP : , ,182.232.177.251 ,, )
  ขอโทษนะค่ะตำรวจตรวจพบฉี่สีม่วง
  แร้วถ้าตำรวจเรียกเงินเราควรจะให้มั้ยค่ะ
  และถ้าได้รับโทษมาจิงๆๆจะมีขอหาร้ายแรงไหมค่ะ
  ต้องเจออะไรบ้างค่ะ ไปบำบัดรักษาหรือป่าวค่ะ

  ิรัตน์
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 148 เมื่อ » 2017-01-17 20:06:02 (IP : , ,223.24.5.55 ,, )
  วต่อมา1เดือนเจอคดีขับเสพอีกอยากทราบว่าจะมีโทษอย่างไรบ้างค่ะ

  แอม
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 149 เมื่อ » 2017-01-21 11:45:29 (IP : , ,223.24.104.168 ,, )
  อยากทราบว่าขับเสพติดกี่เดือนจ้า


  ธัญญพัทธ์ ส
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 150 เมื่อ » 2017-01-29 17:02:06 (IP : , ,182.232.189.180 ,, )
  ข้อถามหน่อยค่ะว่สขับเสพรถสิบล้อต้องจำคุกกี่ปีค่ะถ้าปรับเท่าไรค่ะ

  น้ำ
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 151 เมื่อ » 2017-01-31 19:18:19 (IP : , ,223.24.60.107 ,, )
  แฟนหนุโดนคดีขับเสพตอนนี้ติดคุกอยุ่โรงพักต้องรอ2วันหนุควรทำอย่างงัยค่ะประกันตัวด้ายไหมค่ะช่วยตอบหน่อยขอบคุนค่ะ

  อนุพงษ์ บุญพลอย
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 152 เมื่อ » 2017-02-02 05:45:34 (IP : , ,119.76.99.66 ,, )
  คุมประพฦตินัดฟังคำวินิตฉัยเค้าจะให้ผมทำไรคับไรคับพี่ตอบผมหน่อย

  วุ้น
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 153 เมื่อ » 2017-02-02 23:18:39 (IP : , ,1.47.227.210 ,, )
  ครอบครองยาบ้ารอลงอาญ่า1ปีเลยแล้วคับผมแต่มาโดนขับเสพรถยนต์อีกตอนนี้ผมอยากรุ้คับว่าศาลจะสั่งปัรบหรือติดคับกลุ่มมากเลยคับตอบด้วยนะ

  วุ้น
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 154 เมื่อ » 2017-02-02 23:32:18 (IP : , ,1.47.227.210 ,, )
  ครอบครองยาบ้ารอลงอาญ่า1ปีเลยแล้วคับผมแต่มาโดนขับเสพรถยนต์อีกตอนนี้ผมอยากรุ้คับว่าศาลจะสั่งปัรบหรือติดคับกลุ่มมากเลยคับตอบด้วยนะ

  แคท
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 155 เมื่อ » 2017-02-04 13:23:47 (IP : , ,110.77.199.228 ,, )
  แฟนโดนจับคดีขับเสพประกันตัวออกมาแร้ว15,000
  ศาลนัด13 มี.ค.60 อยากทราบว่าศาลจะตัดสิ้นคดีเลยหรือปล่าวคะ พึ่งเคยมีคดีครั้งแรกคะ

  จ๊อด
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 156 เมื่อ » 2017-02-09 18:45:01 (IP : , ,182.232.102.206 ,, )
  คือผมอยากทราบว่าจะไปขอติดต่อรายงานตัวใหม่ต้องทำอย่างไรบางครับคดีเสพยาครับ เป็นครั้งแรกครับที่โดนจับ ประมาณ3ปีแล้วยังไม่เคยไปรายงานตัวเลยครับ


  งง
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 157 เมื่อ » 2017-02-18 17:50:55 (IP : , ,58.10.129.86 ,, )
  คนถามเพียบไหนคนตอบละเนี่ย

  เด็ก
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 158 เมื่อ » 2017-02-25 18:16:38 (IP : , ,1.46.164.226 ,, )
  โดนคดีขับเสพรถมอไซร์ สารยังไม่ตัดสิน 4ฝาก พึ่งประกันตัวมา40000 ถ้าสารตัดสิน จะเสียเท่าไรคับ

  BB
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 159 เมื่อ » 2017-03-10 13:24:30 (IP : , ,203.147.7.22 ,, )
  เรียน คูรทนายความที่เคารพ
  มีเรื่องสอบถามค่ะ พอดีลูกชายถูกจับข้อหาเสพและขับรถบรรทุกโดยใช้ใบขับขี่ผิดประเภท ซึ่งตอนแรกไม่ได้ประกันตัวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ติดคุกตอนนี้ติดมาประมาณ 1 เดือน แล้ว วันที่ 10 มี.ค.2560 ศาลตัดสินให้จำคุก 14 เดือน ลดกึ่งหนึ่งเหลือ7 เดือน อยากสอบถามว่าหากเราประกันตัวออกมาตอนนี้ แล้วไปที่ศาลอุธรจะได้มั้ยคะ รบกวนพี่ทนายตอบให้ด้วยค่ะ คือไม่มีคนรู้จักที่จะให้คำปรึกษาทางด้านนี้ได้เลย ขอบพระคุณมากค่ะ

  บอย
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 160 เมื่อ » 2017-03-15 14:49:55 (IP : , ,171.4.246.8 ,, )
  ถูกจำคุกคดียาเสพติดข้อหามีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายจำคุกมา2ปี3เดือนออกมาได้ประมาณ10เดือนแล้วมาถูกจับขับเสพอีกอยากทราบว่าจะมีโทษจำคุกไหม แล้วมีวิธีแก้ไขไหมคับ


  บอย
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 161 เมื่อ » 2017-03-15 14:50:35 (IP : , ,171.4.246.8 ,, )
  ถูกจำคุกคดียาเสพติดข้อหามีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายจำคุกมา2ปี3เดือนออกมาได้ประมาณ10เดือนแล้วมาถูกจับขับเสพอีกอยากทราบว่าจะมีโทษจำคุกไหม แล้วมีวิธีแก้ไขไหมคับ


  บอย
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 162 เมื่อ » 2017-03-15 14:52:18 (IP : , ,171.4.246.8 ,, )
  ถูกจำคุกคดียาเสพติดข้อหามีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายจำคุกมา2ปี3เดือนออกมาได้ประมาณ10เดือนแล้วมาถูกจับขับเสพอีกอยากทราบว่าจะมีโทษจำคุกไหม แล้วมีวิธีแก้ไขไหมคับ


  อนุชิต
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 163 เมื่อ » 2017-03-16 15:47:52 (IP : , ,49.229.111.86 ,, )
  คดีเสพขับรอลงอาญา2ปีครบแล้วตอนนี้ผ่านมา5ปีแล้วศาลจะลบคดีให้มั้ยคับช่วยตอบผมหน่อยตอนนี้จะไปต่างประเทศเค้าต้องตรวจสอบคดีอยากรู้ว่าจะลบมั้ยคับ

  ฟาง
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 164 เมื่อ » 2017-03-29 17:53:06 (IP : , ,49.230.20.31 ,, )
  อยากทราบว่าคดี เสพแล้วขับ และยังมีคดีเก่าตั้งแต่2ปีที่แล้ว จะถูกโทดจำคุกกี่ วัน/เดือน/ปี

  แก้ม
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 165 เมื่อ » 2017-04-17 15:41:16 (IP : , ,27.55.125.234 ,, )
  อยากถามว่าเสพติกกี่ปีแล้วพยามฆ่าด้วยกี่ปีมีอีก1คดีลัก้งมอไชด้วยค่ะ
  รวมทั้งหมดกี่ปีค่ะ

  แก้ม
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 166 เมื่อ » 2017-04-17 15:46:02 (IP : , ,27.55.125.234 ,, )
  อยากถามว่าเสพติกกี่ปีแล้วพยามฆ่าด้วยกี่ปีมีอีก1คดีลัก้งมอไชด้วยค่ะ
  รวมทั้งหมดกี่ปีค่ะ

  ออย
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 167 เมื่อ » 2017-05-10 21:38:29 (IP : , ,49.230.223.107 ,, )
  คือแฟนของหนูเสพแล้วขับรถตู้โดยสารค่ะแล้วโดนจับตอนนี้โดนฝากขังเป็นเวลา48วันเลยอยากทราบว่าถ้าครบเวลา48วันแล้วจะต้องโดนอะไรอีกรึเปล่าค่ะ
  ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

  เพื่อนโดนจับครอบครองใบกระท่อม ศาลตัดสินเสียค่าปรับ คดีเสร็จสินแล้ว และจะไปขออนุญาตสอบใบขับขี่สาธารณะประเปทที่2ได้มั่ยคับ โดนจับประมาน2ปีที่แล้วคับ
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 168 เมื่อ » 2017-05-16 20:31:56 (IP : , ,110.168.243.32 ,, )
  เพื่อนโดนจับครอบครองใบกระท่อม ศาลตัดสินเสียค่าปรับ คดีเสร็จสินแล้ว และจะไปขออนุญาตสอบใบขับขี่สาธารณะประเปทที่2ได้มั่ยคับ


  ภัทร
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 169 เมื่อ » 2017-05-20 10:12:35 (IP : , ,1.47.1.159 ,, )
  เคยมียาไอซ์ไว้ในครอบครอง. รอลงอาญา2ปีแต่ไม่เคยไปรายงานตัวที่ศาลเลย. แล้วปัจจุบันโดนขับเสพฯจะมีโทษหนักขนาดไหนครับ


  อาคม
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 170 เมื่อ » 2017-05-27 01:14:28 (IP : , ,182.232.114.99 ,, )
  ขอบถามหน่อยคับ ผมโดนจับคดีเสพ แต่ประกันตัวออกมา ตอนนี้ผมขาดรายงายตัวอีกสามคร้ง แต่ผมไม่ไปรายงานตัวเลยประมาน3ปีแล้ว จะติดคุกมั้ยคับ

  จักรพันธ์
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 171 เมื่อ » 2017-06-02 04:32:58 (IP : , ,182.232.122.42 ,, )
  ข้อหาคดีเสพ+ขับเสพ คิดเป็น2ข้อหาป้าวคัฟ แล้วต้องเสียค่าปรับที่ศาลเท่าไหร่ ผู้รู้ช่วยบอกทีคัฟ

  ศศิธร
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 172 เมื่อ » 2017-06-19 11:13:28 (IP : , ,58.10.43.130 ,, )
  ขอสอบถามคะ แฟนโดนจับข้อหาคดีขับเสพ แฟนขับรถแท๊กซี่นะคะ ตอนนี้อยู่ระหว่างประกันตัวออกมา ต้องไปรายงานตัวที่ศาลตามนัด อยากทราบว่า คดีแบบนี้มีโทษอย่างไร เพราะที่สอบถามมาเขาพูดไม่เหมือนกัน แฟนหนูไม่มีประวิติ นี้เป็นคดีแรกคะ

  ศศิธร
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 173 เมื่อ » 2017-06-19 11:22:42 (IP : , ,58.10.43.130 ,, )
  ขอสอบถามคะ แฟนโดนจับข้อหาคดีขับเสพ แฟนขับรถแท๊กซี่นะคะ ตอนนี้อยู่ระหว่างประกันตัวออกมา ต้องไปรายงานตัวที่ศาลตามนัด อยากทราบว่า คดีแบบนี้มีโทษอย่างไร เพราะที่สอบถามมาเขาพูดไม่เหมือนกัน แฟนหนูไม่มีประวิติ นี้เป็นคดีแรกคะ

  การ์ตูน
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 174 เมื่อ » 2017-06-23 08:54:40 (IP : , ,118.172.163.133 ,, )
  ขอสอบถามข้อมูล เรื่องขับเสพหน่อยคะ
  ญาติโดนจับขณะอยู่ในบ้าน แต่โดนข้อหาขับเสพ แบบนี้ผิดพลาดรึป่าวคะ ทำไมถึงโดนข้อหานี้คะ

  น้องมู๋
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 175 เมื่อ » 2017-07-02 14:03:27 (IP : , ,1.46.14.94 ,, )
  แฟนนู๋พึ่งออกมาเมื่อ21พ.ค60 แล้วเค้าก็มาโดนจับอีกเมื่อ29มิ.ย60 ขับเสพอย่างนี้จะโดนแดงปะคะแล้วประกันเท่าใรเคยใด้ยินเค้าพุดมาว่า30000แต่พวกเพื่อนๆเค้าบอกว่าประกัน7000ขาดเลยอันนี้เรื่องจิงหรือป่าวคะ

  นุก
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 176 เมื่อ » 2017-07-26 12:36:21 (IP : , ,49.228.211.75 ,, )
  พอดีน้องชาย โดนเสพขับ. ครั้งที่ 2 แต่ห่างกันครั้งละประมาณ2 ปีคับ เมือว่านศาลนัดฟัง และตัดสิน 8 เดือน
  น้องรับสารภาพบนศาลชั้นต้นแล้ว

  ผมเลยยื่นประกันในศาลอุทร อีกครั้ง. อยากทราบว่า น้องมีโอกาศหลุดมั้ย หรือ จะช่วยได่ยังไงบ้าง คับ

  นายไพโจน์
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 177 เมื่อ » 2017-07-30 07:26:59 (IP : , ,223.24.162.46 ,, )
  เคยต้องโทษคดียาเสพติดได้รับใบบริสุทธิ์พ้นโทษแล้ว โดนเสพขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบว่าจะถูกถูกตัดสินอย่างไรจะต้องเสียค่าปรับเท่าไรจะไได้เตรียมตัวหาเงินคับ ขอบคุณคับ

  ปิยนันท์ ยี่รัมย์
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 178 เมื่อ » 2017-08-18 19:06:44 (IP : , ,58.11.232.123 ,, )
  แฟนหนูเคยโดนคดีครอบครองเมื่อปี 2558 แล้วมาปีนี้โดนคดีเสพแล้วขับ แต่ตัดสินคดีครอบครองไห้เสียค่าปรับ 15000 บาท แล้วเหลือคดีเสพแล้วขับอยู่หนูอยากทราบว่าจะจำคุกกี่ปี

  ร.ป.ภ อดิศร สภาทนายความบางเขน
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 179 เมื่อ » 2017-08-20 15:34:37 (IP : , ,171.101.197.205 ,, )
  ตอนนี้ น้อง ทีทำงาน อรุธ เว็ปออกไปทานข้าวช่วงหกโมงเช้า ถูกจับตรวจฉี่ ม่วง ตำรวจเอา หมื่นห้า บำบัด 15 วัน รอลงอาญาครับ ขอความช่วยเหลือและอยากทราบทางแก้ที่ดีกว่าและ ไวกว่า ตอนนี้ก็ถูก สายตรวจ และจ่าสิทธ ทำงานด้วยกันสั่งพักงานเเละปลดแล้วด้วย

  ร.ป.ภ อดิศร อดุล จ่าสิทธิ์ป้อมหน้า สภาทนายความบางเขน
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 180 เมื่อ » 2017-08-20 15:42:13 (IP : , ,171.101.197.205 ,, )
  ไต่อจากข้อความข้างบน ไม่ใช่เราไม่รู้วิธีแก้แต่อยากแชร์หาเพื่อนๆอาจจะช่วยหนักเป็นเบาได้และ อยากได้ไอเดียใหม่ด้วย ความจริงการจับตรวจสารของตำรวจมันก็ลัดขั้นตอนไป และไม่ผ่าน มาตรา 326 35วรรค1 และมาตรา328 มาตรา 27 มาตรา 54 และการพิจราณา

  ร.ป.ภ อดิศร อดุล จ่าสิทธิ์ป้อมหน้า สภาทนายความบางเขน
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 181 เมื่อ » 2017-08-20 15:57:53 (IP : , ,171.101.197.205 ,, )
  ร.ป.ภ อรุธทำผิดแต่ สิทธิการคุ้มครองและยังทำงาน อยู่ มีประกันสังคม กรมการปกครองและ
  สิทธิ เป็นเสมือนทั้งเกราะที่คุ้มครองประขาชนให้พ้นจากภัยคุกคามของกำลังและอิทธิพล เป็นต้น ตามมาตรา 4 มาตรา 26 มาตรา 28 ที่กล่าวว่า เป็นสิทธิ จะอยู่หรือจะเป็น และตามมาตรา 43 ก่อนนั่นเคยมีการกล่าวโจมตี าย อรุธ และเขม้น จากคนใน ว่าเดินเข้าไปวน เมื่อเขากำลังทานอาหารเหล้า เข้าไปขอร่วมวง และถูกด่า จะตอบโต้อารมณ์ร้อน จนถูกบ่นจะเอาผิดเรื่องยาเสพติดเก่า เคยผ่านเเต่ครั้งวัยรุ่นมัธยม อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ไม่น่าจะเอาผิดจนถึงโรงถึงศาลครับ และกลัวเกิดอันตรายในคุกและถูกทำร้ายร่างกายในคุกบอกเขาได้เเจ้งความไว้หากถูกทำร้ายทางญาติและพวก นาย อรุธ ก็จะฟ้องต่อเเน่ครับ ขอความเป็นธรรมและ ผ่อนผันปรับลดโทษ ด้วย

  ร.ป.ภ อดิศร อดุล จ่าสิทธิ์ป้อมหน้า สภาทนายความบางเขน
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 182 เมื่อ » 2017-08-20 16:53:18 (IP : , ,171.101.197.205 ,, )
  ต่อจากข้อความ 181 ครับ นาย อรุธ เป็นพนักงานที่ ได้รับการผ่านงานและ คุ้มครองสิทธิสมควรได้รับตำเเหน่งหน้าที่เดิมและ ตามมาตรา ๒๖-๖๙ ส่วน ที่ 1 ถึงส่วนที่ 9 มาตรา 26 27 การใช้อำนาจและองค์กร ของรัฐ และ ความคุ้มครองและผูกพันทางเสรีภาพ ส่วนที่ 10 มาตรา 56 สิทธิข้อมูลข่าวสารเเละการร้องเรียน มาตรา59 สิทธิเสนอร้อวเรียนเรื่องราวร้องทุกข์มาตรา 63 64 65 เสรีภาพการอยู่ร่วมกัน เสรีภาพในชุมชน เสรีภาพทางการเมือง ไปจนถึงมาตรา 69 และ ตามมาตรา คดีตรวจสารเสพติดฉี่ม่วง ก็ สามารถ ปรับ ในวงเงิน 5 พันได้ ครับ ลดลงได้เหลือ 5 พัน บำบัด 15 วัน

  ถูกจับฉี่ม่วง
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 183 เมื่อ » 2017-08-23 10:37:59 (IP : , ,180.183.140.218 ,, )
  น้อง ผม ต่อจากข้อความ 182 ทำงาน ที่สภาทนายความ บางเขน ชื่อ อรุธ ถูกจับตัวไปเมื่อ วันที่ สิงหาคม 23 สิงหาคม 2560 ตามมาตรา 26-69 สามรถที่จะ ขออำนาจศาลลดโทษลงและปล่อยตัว แต่ต่อมา กลับมีข่าว จากศาล ว่า โดน ใบเเดง ซ้ำคงอีกนานกว่าจะปล่อยตัวและบำบัดเสร็จ ซวยจริงๆ

  ถูกจับฉี่ม่วง
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 184 เมื่อ » 2017-08-23 10:40:32 (IP : , ,180.183.140.218 ,, )
  โดน ใบเเดง ซ้ำ ซวยจริงๆ

  มุกดา
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 185 เมื่อ » 2017-08-24 06:18:21 (IP : , ,182.232.11.128 ,, )
  แฟนโดนจับคดีขับเสพ และติดคดีเก่าอยู่ ตอนนี้ตัดสินจำคุก10เดือน อยากทราบว่าประกันได้ไหม ต้องใช้เงินเท่าไหร่ เราไปปรกันเองได้ไหม จำเปนไหมต้องใช้ทนาย

  นิ่ม
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 186 เมื่อ » 2017-08-25 09:35:49 (IP : , ,49.48.193.96 ,, )
  อยากทราบว่า ถ้าโดนคดีขับเสพ ติดคุกแล้ว20วัน ค่าประกันตัวผู้ต้องหา จะเท่าเดิมไหมค่ะ

  ดาวสวรรค์
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 187 เมื่อ » 2017-08-28 23:09:27 (IP : , ,77.173.194.202 ,, )

  สวัสดีคะขอรบกวนถามคดีเสพยาบ้าและขับขี่จักยานยนต์ และในกรณีนี้จักยานยนต์เป็นของน้องชาย แต่พี่ชายยืมไปโดยที่เจ้าของไม่รู้ว่าพี่ชายเสพยาบ้า ตำรวจยึดจักยานยนต์ไปโรงพัก ตอนนี้เจ้าของจักยานยนต์ทุกข์มาก เพราะเขายังผ่อนรถอยู่และเขาก็ทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัว แขนและขาถูกยึด โดยที่เจ้าของไม่รู้เรื่องและไม่เคยยุ้งเกี๋ยวกับยานี้ กรณี นี้เราต้องเดินเรื่องอย่างไรถึงจะได้รถคึนคะ หวังว่าคำถามนี้ท่านทนายคงส่งสารและใก้ความคิดเห็นนะคะ ขอบคุณคะ

  ดาวสวรรค์
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 188 เมื่อ » 2017-08-28 23:15:41 (IP : , ,77.173.194.202 ,, )
  สวัสดีคะขอรบกวนถามคดีเสพยาบ้าและขับขี่จักยานยนต์ และในกรณีนี้จักยานยนต์เป็นของน้องชาย แต่พี่ชายยืมไปโดยที่เจ้าของไม่รู้ว่าพี่ชายเสพยาบ้า ตำรวจยึดจักยานยนต์ไปโรงพัก ตอนนี้เจ้าของจักยานยนต์ทุกข์มาก เพราะเขายังผ่อนรถอยู่และเขาก็ทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัว แขนและขาถูกยึด โดยที่เจ้าของไม่รู้เรื่องและไม่เคยยุ้งเกี๋ยวกับยานี้ กรณี นี้เราต้องเดินเรื่องอย่างไรถึงจะได้รถคึนคะ หวังว่าคำถามนี้ท่านทนายคงส่งสารและใก้ความคิดเห็นนะคะ ขอบคุณคะ

  ประไพ สมบุญ
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 189 เมื่อ » 2017-08-29 12:08:55 (IP : , ,101.51.96.5 ,, )
  ขอลบกวนหน่อยนะคะ..คือไม่เข้าใจว่าแฟนของนู๋โดนข้อหาขับเสพเสียเงินประกันไป15000บาทแล้วเขาก็นัดให้มาที่ศาลอีก1ครั้งใช่ไหมคะ เพราะใบสีเหลืองเขียนว่า1นัดคะก่เลยสงสัยว่าสรุปต้องไปกี่นัดกันแน่คะ ขอลบกวนหน่อยนะคะ..ขอบคุณค่ะ

  ประไพ สมบุญ
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 190 เมื่อ » 2017-08-29 12:12:28 (IP : , ,101.51.96.5 ,, )
  ขอลบกวนหน่อยนะคะ..คือไม่เข้าใจว่าแฟนของนู๋โดนข้อหาขับเสพเสียเงินประกันไป15000บาทแล้วเขาก็นัดให้มาที่ศาลอีก1ครั้งใช่ไหมคะ เพราะใบสีเหลืองเขียนว่า1นัดคะก่เลยสงสัยว่าสรุปต้องไปกี่นัดกันแน่คะ ขอลบกวนหน่อยนะคะ..ขอบคุณค่ะ

  ประไพ สมบุญ
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 191 เมื่อ » 2017-08-29 12:16:33 (IP : , ,101.51.96.5 ,, )
  ขอลบกวนหน่อยนะคะ..คือไม่เข้าใจว่าแฟนของนู๋โดนข้อหาขับเสพเสียเงินประกันไป15000บาทแล้วเขาก็นัดให้มาที่ศาลอีก1ครั้งใช่ไหมคะ เพราะใบสีเหลืองเขียนว่า1นัดคะก่เลยสงสัยว่าสรุปต้องไปกี่นัดกันแน่คะ ขอลบกวนหน่อยนะคะ..ขอบคุณค่ะ

  เอส
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 192 เมื่อ » 2017-10-02 02:37:34 (IP : , ,171.5.250.170 ,, )
  แฟนหนูโดนล่อซื้อจำนวน1เม็ดตำรวจเขาตั้งข้อหาจำหน่ายเดียวหนูอยากทราบว่าหลักทรัพประกันนี่340000เลยหรือคะ

  น.ส.นิรมล มุกดี
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 193 เมื่อ » 2017-11-10 17:54:39 (IP : , ,1.47.68.125 ,, )
  สอบถามหน่อยค่ะหนูโดนเสพขับแต่ประกันหลักทรัพย์แล้วรายงานตัวทุกรอบแต่รอบนี้รอบสุดท้ายต้องตัดสินติดคุกใหมค่ะเสียค่าปรับค่ะ


  เปรมกมล
  ข้อความที่ 194 เมื่อ » 2017-12-18 23:41:30 (IP : , ,27.55.8.25 ,, )
  ขอสอบถามหน่อยค่ะแฟนนู๋จับเสพไม่มีตัวยาครั้งแรก..
  แต่เมื่อปี58เคยโดนคดีจำหน่ายแต่พ้นโทษได้ใบบริสุทแล้ว
  จะประกันได้ไหมแล้วถ้าจำคุกจะนานไหมค้ะ

  ภิญญดา
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 195 เมื่อ » 2018-01-10 13:23:48 (IP : , ,183.88.224.246 ,, )
  คือตอนนี้พี่หนูถูกจับ แล้วตำรวจบอกว่าให้หาเงินมาประกัน40000บาทแล้วค่อยรอเวลามาศาส เราต้องทำยังไงค่ะ


  จุฑารัตน์
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 196 เมื่อ » 2018-02-18 13:10:48 (IP : , ,49.229.136.35 ,, )
  อยากทราบว่าโดนจับขับเสพ แต่ก่อนหน้านี้เคยต้องโทษและพ้นโทษแล้วแต่ยังไม่ถึง5ปี ศาลตัดสินจะบวกเพิ่มมั้ยคะ

  จุฑารัตน์
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 197 เมื่อ » 2018-02-18 13:13:53 (IP : , ,49.229.136.35 ,, )
  อยากทราบว่าโดนจับขับเสพ แต่ก่อนหน้านี้เคยต้องโทษและพ้นโทษแล้วแต่ยังไม่ถึง5ปี ศาลตัดสินจะบวกเพิ่มมั้ยคะ

  มานพ
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 198 เมื่อ » 2018-03-07 10:33:41 (IP : , ,1.47.77.77 ,, )
  แฟนโดน
  คดีขับเสพ เสียค่าปรับ10000บาท อยากทราบว่าเงินค่าปรับใด้คืนใหมค่ะ
  บางคนบอก45วันใด้คืนจริงใหมค่ะตอบด้วยนะค่ะอยากรู้ค่ะ

  นะดน
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 199 เมื่อ » 2018-03-07 17:52:42 (IP : , ,182.232.230.69 ,, )
  ขอถามหน่อยคับเด็กอายุ่18เสพขับมีโทษอะไรบ้างคับ

  Lac
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 200 เมื่อ » 2018-04-06 07:32:09 (IP : , ,182.232.157.153 ,, )
  คดีแลกครอบครอง6มีไว้เสพ รอลงอาญา 2ปี
  แต่มาโดนจับ (ขับเสพ )จะติดไหม

  ส้ม
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 201 เมื่อ » 2018-05-20 07:39:28 (IP : , ,182.232.33.195 ,, )
  แฟนโดนขับเสพ มียาที่ตัว 4 เม็ด เคยต้องโทษ ออกมาได้ 2 ปีแล้วจะถูกตัดสินอย่างไงบ้างคะ

  Thita
  (ไม่ใช่สมาชิก)
  ข้อความที่ 202 เมื่อ » 2018-07-25 15:30:02 (IP : , ,184.22.162.101 ,, )
  สอบถามหน่อยค่ะ ถ้าอยู่ในระหว่างคุมประพฤติ แล้วมีคดีแพ่งเป็นคดีใหม่ จะมีผลอะไรไหมค่ะ
  Please login for write message