0
สมาชิก
ค้นฎีกา
ศาลยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
สภาทนายความ
กรมที่ดิน
กรมบังคับคดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เกี่ยวกับสำนักงาน บริการของเรา ทนายความ ดาวน์โหลดกฏหมาย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2013-01-07
จำนวนสมาชิก : 441 คน
ปรับปรุงเมื่อ : 2024-05-31
จำนวนครั้งที่ชม : 7,867,146 ครั้ง
Online : 67 คน
Photo

  ค่าบริการจดทะเบียนทางกฎหมาย


  ทนายกาญจน์
  (Admin)
  เมื่อ » 2023-02-02 14:56:39 (IP : , ,49.49.251.127 ,, Admin)
  อัตราค่าบริการจดทะเบียนทางด้านกฎหมาย
  อัตราค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และระยะเวลาดำเนินการ การจดทะเบียนธุรกิจ
  1. ตั้งบริษัท (ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท)
  1.1 ค่าบริการสำนักงาน 5,000 บาท
  1.2 ค่าธรรมเนียมจดบริคณห์สนธิ 700 บาท
  1.3 ค่าธรรมเนียมจดจัดตั้ง 5,300 บาท
  1.4 ค่าคัดถ่ายรับรองเอกสาร 700 บาท
  1.5 ขอบัตรภาษี และจดภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,000 บาท
  รวมเป็นเงิน 12,700 บาท
  **** (ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 11 วัน )
   
  2. ตั้งห้างหุ้นส่วน
  2.1 ค่าบริการสำนักงาน 2,500 บาท
  2.2 ค่าธรรมเนียมจัดตั้ง หุ้นส่วนไม่เกิน 3 คน 1,110 บาท
  2.3 ค่าคัดถ่ายรับรองเอกสาร 350 บาท
  2.4 ขอบัตรภาษี และจดภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,000 บาท
  รวมเป็นเงิน 4,960 บาท
  **** (ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 2 วัน)
   
   
  3. ตั้งร้านค้า / ทะเบียนพาณิชย์
  3.1 ค่าบริการสำนักงาน 2,000 บาท
  3.2 ค่าธรรมเนียม 110 บาท
  3.3 ค่าคัดถ่ายรับรองเอกสาร 150 บาท
  3.4 ขอบัตรภาษี และจดภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,000 บาท
  รวมเป็นเงิน 3,260 บาท
  **** (ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 วัน )
   
   
   
   
   
  4. แก้ไข รายการจดทะเบียน บริษัท และ ห้างหุ้นส่วน ทุกกรณี
  4.1 ค่าบริการสำนักงาน รายการแรก 2,000 บาท (รายการต่อไปรายการละ 1,000 บ.)
  4.2 ค่าธรรมเนียม(จ่ายตามจริงแล้วแต่รายการที่แก้ไข) - บาท
  4.3 ค่าคัดถ่ายรับรองเอกสาร (จ่ายตามจริง) - บาท
  4.4 แก้ไข ขอบัตรภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ย้ายที่ตั้ง 1,000 บาท (ย้ายที่ตั้งคิด 2,000 บาท)
  รวมเป็นเงิน - บาท
  **** (ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 วัน หากแก้ไขบริคณห์สนธิจะต้องประชุม 2 ครั้ง)
   
  5. เลิก และ ชำระ บัญชี บริษัท และ ห้าง
  5.1 ค่าบริการสำนักงาน จดเลิก 3,500 บาท
  5.2 ค่าบริการสำนักงาน จดเสร็จการชำระบัญชี 5,500 บาท
  5.3 ค่าธรรมเนียมจดเสร็จ ประกาศ 1,300 บาท
  5.4 ค่าคัดถ่ายรับรองเอกสาร 240 บาท
  5.5 คืนบัตรภาษี และจดเลิกภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,000 บาท
  รวมเป็นเงิน 12,540 บาท
  **** ไม่รวมค่าจัดทำงบการเงิน ค่าสอบบัญชี และค่ารายงานการชำระบัญชีนอกจากรอบแรก
  **** (ระยะเวลาดำเนินการเลิกขั้นต่ำ 1 วัน ต้องประชุม 2 ครั้ง รวม 23 วัน)
  ***(ระยะเวลาดำเนินการจดเสร็จขั้นต่ำ 1 วัน การชำระบัญชีแล้วแต่จะชำระบัญชีเสร็จ)
   
  6. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
  6.1 ค่าบริการสำนักงานจดภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,500 บาท
  6.2 ค่าธรรมเนียม (ไม่มี) บาท
  รวมเป็นเงิน 2,500 บาท
  (ระยะเวลาดำเนินการขั้นต่ำ 1 วัน แล้วแต่ความพร้อมของเอกสาร)
   
  7. เลิก ย้าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  7.1 ค่าบริการสำนักงาน 4,000 บาท
  7.2 ค่าธรรมเนียม (ไม่มี) บาท
  รวมเป็นเงิน 4,000 บาท **** (ระยะเวลาดำเนินการขั้นต่ำ 1 วัน แล้วแต่ความพร้อมของเอกสาร)
   
   
  8. ใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว/ต่อใบอนุญาตทำงาน/ต่อวีซ่า
  8.1 ค่าบริการสำนักงาน 15,000 บาท
  8.2 ค่าธรรมเนียม (รวมแล้ว) บาท
  รวมเป็นเงิน 15,000 บาท
  ****(ระยะเวลาแล้วแต่ความพร้อมของเอกสาร)
  *** ค่าบริการสามารถปรับลดลงได้ หากมีหลายคำขอ
   
  9. จดเครื่องหมายการค้า
  9.1 ค่าบริการสำนักงานต่อ 1 คำขอ 10,000 บาท (เพิ่มคำขอปรับลดตามส่วน)
  9.2 ค่าธรรมเนียมต่อ 1 ชนิดสินค้า 800 บาท (เพิ่มรายการชนิดละ 800 บาท)
  9.3 ไม่รวมค่าจัดทำฉลาก
  รวมเป็นเงิน 10,800 บาท
  **** (ระยะเวลา 6-8 เดือน )
  *** ค่าบริการสามารถปรับลดลงได้ หากมีหลายคำขอ
   
  1. ค่าบริการดังกล่าวเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  2. กรณีจังหวัดอื่นต้องจ่ายค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเพิ่มเติม ซึ่งแล้วแต่จะตกลง
  3. ระยะเวลาเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความพร้อมของการจัดเตรียมเอกสารของลูกค้า
   


  Please login for write message