0
สมาชิก
ค้นฎีกา
ศาลยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
สภาทนายความ
กรมที่ดิน
กรมบังคับคดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เกี่ยวกับสำนักงาน บริการของเรา ทนายความ ดาวน์โหลดกฏหมาย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2013-01-07
จำนวนสมาชิก : 441 คน
ปรับปรุงเมื่อ : 2024-05-31
จำนวนครั้งที่ชม : 7,867,170 ครั้ง
Online : 72 คน
Photo

  ศาลยกฟ้องคดี ดารุมะ บุฟเฟ่


  ทนายกาญจน์
  (Admin)
  เมื่อ » 2024-03-14 13:11:19 (IP : , ,171.6.228.10 ,, Admin)
  ‘ดารุมะ ซูชิ’ เวาเชอร์บุฟเฟต์ทิพย์ กับความเสียหายหลัก 100 ล้าน – THE ...
                                      ได้อะไรจากกรณีศาลยกฟ้องคดีของดารุมะซูชิ
  คดีฉ้อโกงประชาชนใดก็ตามแม้จำเลยจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ตามถ้ามีความผิดปกติในข้อต่างๆ ต่อไปนี้ 
               1. เงินที่ได้รับมาจากผู้เสียหาย ถูกนำไปใช้ในลักษณะที่ผิดวัตถุประสงค์
               2. การระดมเงินจากผู้เสียหาย ไม่มีเหตุผลเพียงพอ
               3. กิจการดำเนินต่อไปไม่ได้  เพราะไม่ได้นำเงินที่ได้รับมาไปใช้ในกิจการ “ศาลจะถือว่ามีเจตนาฉ้อโกงทั้งสิ้น” โดยอาศัยหลักของ"กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา "
            แต่คดีของดารุมะซูชิ  พบว่า
            1.เงินที่ได้ไปจากการขายคูปอง  และการขายแฟรนไชส์ไม่ได้ถูกนำไปใช้ในลักษณะที่ผิดปกติแต่ถูกนำไปใช้ในกิจการทั่วๆไปที่จำเลยกระทำอยู่เป็นประจำ
            2.การขายคูปองล่วงหน้าหรือการระดมทุนล่วงหน้ามีเหตุ เนื่องจากมีผู้ใช้บริการจำนวนมากจึงทำให้ต้องมีการขายคูปองล่วงหน้า ดังนั้น การขายคูปองล่วงหน้าจึงมีลักษณะที่ไม่ผิดปกติ
            3.ที่ไม่สามารถดำเนินกิจการได้เพราะเหตุว่าเกิดสงครามในต่างประเทศทำให้ราคาวัตถุดิบสูงขึ้นจนไม่อาจคาดหมายได้อันถือว่า เป็นเหตุหรือปัจจัยภายนอก
           คดีของดารุมะซูชิเมื่อไม่เข้าลักษณะทั้ง 3 ข้อ ศาลจึงถือว่าไม่มีเจตนาฉ้อโกงประชาชนเมื่อไม่มีเจตนาฉ้อโกงประชาชนแต่ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ ศาลจึงต้องปรับเป็นว่าเป็นการบริหารงานผิดพลาด และถือว่าเป็นการผิดสัญญาทางแพ่ง 
           ซึ่งถือว่าศาลวางหลักได้ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อไม่มีเจตนาฉ้อโกงประชาชนจะถือเอาการบริหารงานผิดพลาดเป็นเจตนาฉ้อโกงไม่ได้จะก็ต้องดูพฤติการณ์ทั้ง 3 ข้อว่ามีพฤติการณ์ครบทั้ง 3 ข้อหรือไม่ ถ้าไม่ครบทั้ง 3 ข้อก็ไม่เป็นฉ้อโกง
          บริษัทหรือนิติบุคคลส่วนใหญ่ที่มีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ก็เพราะว่าไม่ผ่านเงื่อนไขในข้อที่ 1 นั่นคือมีการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือนำเงินไปใช้ไม่ตรงกับที่บอกกับผู้เสียหายนั่นเอง
   
     Please login for write message